Ricus Tiekstra, Raadslid - Groen Drimmelen (VP/D66)

Wie ben je en wat doe je naast je werk als raadslid?

Mijn naam is Ricus Tiekstra. Inmiddels ben ik gepensioneerd, maar doe vrijwilligerswerk bij de Wereldwinkel in Made, waar ik regelmatig een ochtend of middag in de winkel sta. Een keer per maand doe ik op vrijdagavond kantinedienst bij Judoclub Made. Verder ben ik lid van de VNG-commissie raadsleden en griffiers en bestuurslid bij het Kennispunt voor Lokale Politieke Partijen en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden.

Waarom ben je raadslid geworden?

Politiek is mij met de paplepel ingegoten. Dat ik actief zou worden in de lokale politiek was dan ook niet verrassend. Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen voor de (lokale) samenleving. Dat kun je als raadslid uitstekend doen.

Wat wil je deze raadsperiode bereiken voor de gemeente Drimmelen?

Vooral dat alle inwoners de mogelijkheid krijgen om door energiebesparende maatregelen bij te dragen aan het beperken van de problemen die door het klimaat dreigen. Verder wil ik dat de gemeente ook zijn steentje bijdraagt in het beperken van de opvangproblematiek van mensen die zijn gevlucht voor oorlog, geweld en bedreigingen in het land van herkomst.

Wat is je favoriete plek in de gemeente en waarom?

Het Natuurpark de Liniehof, dat al vele jaren door vrijwilligers van Madese Natuurvrienden wordt onderhouden is een van de pareltjes van onze gemeente, waar we heel zuinig op moeten zijn.

Contactgegevens

Nevenfuncties

  • Voorzitter Wereldwinkel Made (onbezoldigd)
  • Bestuurslid St. Kennispunt Lokale politieke partijen (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Raadsleden (onbezoldigd)
  • Lid commissie Raadsleden en griffiers (onbezoldigd)