Rioolvervanging Gomarusstraat - Wagenberg

Start datum uitvoering: laatste kwartaal 2023
Gereed: Eind derde Kwartaal 2024

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid: Harry Bakker
  • Ambtelijk verantwoordelijk Projectleider: Cees van den Biggelaar

Aanleiding 

De riolering in de Gomarusstraat in Wagenberg is van een slechte kwaliteit. Dit project betreft het vervangen van deze riolering. Het gaat om het vervangen van 625 meter gemengd rioolsysteem door een gescheiden rioolsysteem. Dit wil zeggen dat vuil water en regenwater elk in een apart systeem worden afgevoerd.

Daarnaast is ons rioolstelsel in zijn geheel doorgerekend door Royal Haskoning DHV. Hierbij is ook gekeken of de capaciteit voldoet op de lange termijn in het kader van de klimaatverandering. Dit om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Momenteel wordt er door Civieltechnisch Adviesbureausbureau Atab bv. een ontwerp gemaakt om te kijken hoe we de maatregelen het beste vorm kunnen geven.

Fasering

Het project bestaat uit de gehele Gomarusstraat, de aanliggende (parkeer)hofjes en de verbindingsweg naar de Geerakker tussen Gomarusstraat 13 en 15. Hoe, waar en wanneer men aan het werk is kunnen we in deze fase van het project nog niet exact aangeven. Tijdens de voorbereiding kan het zijn dat u personen in de wijk rond ziet lopen die zaken opmeten of onderzoeken. Zij doen dit in opdracht van de gemeente.

Bewoners / participatie

Omdat de straat op zijn kop gaat kunnen we ook (kleine) wijzigingen aanbrengen in de straat. De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners betrokken worden bij de inrichting van hun straat. 
Op woensdagavond 12 juli 2023 is er een inloopavond geweest voor de bewoners van de Gomarusstraat. De presentatie tekening vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

Communicatie

Bewoners worden via bewonersbrieven geïnformeerd.

Informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider de heer C. van den Biggelaar van de gemeente Drimmelen, of met de werkvoorbereider / toezichthouder de heer C. Godschalk van de gemeente Drimmelen.

De gemeente werkt tijdens de uitvoering ook werken met de 'BouwApp'. U kunt de BouwApp downloaden in de appstore van Apple of in Google Play Store. Daarna kunt u deze op uw smartphone of tablet installeren.
In de BouwApp plaatsen wij regelmatig berichtjes. Dan leest u hoe het gaat met de voortgang van het project.

Bijlage