Rioolvervanging Gomarusstraat - Wagenberg

Start datum uitvoering nutsbedrijven: 26 februari 2024
Start datum rioleringswerkzaamheden: medio mei 2024
Gereed: eindekwartaal 2024/begin 2025

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid: Harry Bakker
  • Ambtelijk verantwoordelijk projectleider: Cees van den Biggelaar
  • Toezichthouder Christ Godschalck

Aanleiding 

De riolering in de Gomarusstraat in Wagenberg is van een slechte kwaliteit. Dit project betreft het vervangen van deze riolering. Het gaat om het vervangen van 625 meter gemengd rioolsysteem door een gescheiden rioolsysteem. Dit wil zeggen dat vuil water en regenwater elk in een apart systeem worden afgevoerd.

Daarnaast is ons rioolstelsel in zijn geheel doorgerekend door Royal Haskoning DHV. Hierbij is ook gekeken of de capaciteit voldoet op de lange termijn in het kader van de klimaatverandering. Dit om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Civieltechnisch Adviesbureau Atab BV heeft het ontwerp gemaakt.

Fasering

Het project bestaat uit de gehele Gomarusstraat, de aanliggende (parkeer)hofjes en de verbindingsweg naar de Geerakker tussen Gomarusstraat 13 en 15. Hoe, waar en wanneer men aan het werk is kunnen we in deze fase van het project nog niet exact aangeven. Op 26 februari start Brabant Water met het vervangen van de waterleiding. De overige nutsbedrijven volgen in de weken erna. Het rioleringsproject is angenomen door aannemersbedrijf Gebr. De Leeuw uit Oosterhout. Zij starten als de nutsbedrijven klaar zijn met hun werkzaamheden. De verwachting is dat dit half mei 2024 zal zijn.

Bewoners / participatie

Omdat de straat op zijn kop gaat kunnen we ook (kleine) wijzigingen aanbrengen in de straat. De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners betrokken worden bij de inrichting van hun straat. 
Op woensdagavond 12 juli 2023 is er een inloopavond geweest voor de bewoners van de Gomarusstraat. De opmerkingen van bewoners zijn indien mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp. De tekening met het definitieve ontwerp vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

Communicatie

Bewoners worden via bewonersbrieven geïnformeerd.

Informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider de heer C. van den Biggelaar van de gemeente Drimmelen, of met de werkvoorbereider / toezichthouder de heer C. Godschalk van de gemeente Drimmelen.

De gemeente werkt tijdens de uitvoering ook met de 'BouwApp'. Deze is reeds actief. U kunt de BouwApp downloaden in de appstore van Apple of in Google Play Store. Daarna kunt u deze op uw smartphone of tablet installeren.
In de BouwApp plaatsen wij regelmatig berichtjes. Dan leest u hoe het gaat met de voortgang van het project.

Laatste nieuws

Op 26 februari 2024 start Brabant Water met het vervangen van de waterleiding. Meer hierover en en ander nieuws over de stand van zaken van het project vind u in de bewonersbrief van 16 februari. Deze vindt u als bijlage hieronder

Bijlage