Rioolvervanging Griendwerkerstraat en omgeving - Lage Zwaluwe

Start datum uitvoering : Eerste kwartaal 2022
Gereed : Eind 2023

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid: Harry Bakker
  • Ambtelijk verantwoordelijk Projectleider: Cees van den Biggelaar

Aanleiding 

De aanleiding van dit project is dat de riolering in de Griendwerkerstraat e.o. in Lage Zwaluwe van slechte kwaliteit is. De riolering die in de Griendwerkerstraat, Hoepelstraat, Oranjestraat, J.C. Hoevenaarstraat en in de Rietstraat ligt moet worden vervangen. Het gaat om het vervangen van 1047 meter gemengd rioolsysteem door een gescheiden rioolsysteem. Dit wil zeggen dat vuil water en regenwater elk via een apart systeem worden afgevoerd.

Daarnaast is het rioolstelsel in zijn geheel doorgerekend door Royal Haskoning DHV. Hierbij is ook gekeken of de capaciteit op de lange termijn voldoet vanwege de klimaatverandering. Dit om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Momenteel wordt er door Ingenieursbureau Geo Infra bv. een ontwerp gemaakt om te kijken hoe we de maatregelen het beste vorm kunnen geven.

Fasering

Het project bestaat uit meerdere straten. Hoe, waar en wanneer men aan het werk is kunnen we in deze fase van het project nog niet exact aangeven. Tijdens de voorbereiding kan het zijn dat u personen in de wijk rond ziet lopen die zaken opmeten of onderzoeken. Zij doen dit in opdracht van de gemeente.

Bewoners / participatie

Omdat de straat op zijn kop gaat kunnen we ook wijzigingen aanbrengen in de straat.
De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners betrokken worden bij de  inrichting van hun straat. De eerste schetsen zijn klaar. Deze vind u onder aan deze website.  
Wij nodigen wij de bewoners uit om mee te denken of te reageren. Dit doen we door een inloopmiddag en avond te organiseren in de wijk. Deze bijeenkomst heeft woensdag 22 september plaatsgevonden. Er veel inwoners naar ons toegekomen. Zij hebben ons veel informatie gegeven waarmee we de komende tijd aan de slag gaan.

In gesprek met de omgeving


Wij zijn met de bewoners van de Griendwerkerstraat en omgeving in gesprek gegaan over leefbaarheid, veiligheid, saamhorigheid en (groen)onderhoud.

Ook bewoners die buiten het gebied wonen waar de riolering wordt aangepakt waren welkom om over de woonomgeving te praten.  Hierbij was ook woningstichting Woonvizier betrokken. Zij gaan in het najaar van 2022 hun huurwoningen in de Griendwerkerstraat grondig renoveren en verduurzamen. Heeft u nog een punt op het gebied van een van deze onderwerpen? Stuur dan een bericht naar gemeente@drimmelen.nl.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om naar de inkoopbijeenkomst te komen dan kunt u tot 3 oktober ook digitaal op de tekeningen van het project reageren. Dit kunt u doen via onderstaande link:

https://exante.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b2bcafbd1...

Communicatie

Bewoners worden via bewonersbrieven geïnformeerd.
Voor meer informatie betreffende dit project kunt u contact opnemen met de projectleider de heer C. van den Biggelaar van de Gemeente Drimmelen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u ook in de 'BouwApp'. U kunt de BouwApp downloaden in de appstore van Apple of in Google Play Store.
Daarna kunt u deze op uw smartphone of tablet installeren.

Wij hebben het project Rioolvervanging Griendwerkerstraat e.o. in deze BouwApp gezet. In de BouwApp plaatsen wij regelmatig berichtjes waarin u leest hoe het gaat met de voortgang van het project.

Laatste nieuws


Start werkzaamheden Nutsbedrijven
Afgelopen tijd is er achter de schermen hard gewerkt aan de voorbereiding van het project. Binnenkort gaat de aanbesteding voor de rioolwerkzaamheden van start. Ook zijn de plannen afgestemd met de diverse nutsbedrijven. Enexis heeft aangegeven dat zij hun gasleiding en elektriciteitskabel op diverse plaatsen moeten verleggen. Volgende week (week 18 van 2 tot 6 mei) starten zij hiermee. Alle betrokken bewoners hebben van Enexis een brief ontvangen. 
De werkzaamheden van Enexis duren ongeveer 2 weken. Afhankelijk van diverse omstandigheden kan het wat uitlopen.
Er is overlast door de werkzaamheden. Enexis probeert dit echter tot een minimum te beperken.

Bijlage