Rioolvervanging Griendwerkerstraat en omgeving - Lage Zwaluwe

Start datum uitvoering : Eerste kwartaal 2022
Gereed : juni/juli 2024

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid: Harry Bakker
  • Ambtelijk verantwoordelijk Projectleider: Cees van den Biggelaar
  • Toezicht Christ Godschalk

Aanleiding 

De aanleiding van dit project is de slechte kwaliteit van de riolering in de Griendwerkerstraat e.o. in Lage Zwaluwe. De riolering die in de Griendwerkerstraat, Hoepelstraat, Oranjestraat, J.C. Hoevenaarstraat en in de Rietstraat ligt moet worden vervangen. Het gaat om het vervangen van 1047 meter gemengd rioolsysteem door een gescheiden rioolsysteem. Dit wil zeggen dat vuil water en regenwater elk via een apart systeem worden afgevoerd.

Daarnaast is het rioolstelsel in zijn geheel doorgerekend door Royal Haskoning DHV. Hierbij is ook gekeken of de capaciteit op de lange termijn voldoet vanwege de klimaatverandering. Dit om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Ingenieursbureau Geo Infra bv. heeft een ontwerp gemaakt van de openbare ruimte. Aannemersbedrijf Gebroeders De Leeuw voert het project uit.

Fasering

Het project bestaat uit meerdere straten. Hoe, waar en wanneer men aan het werk is kunt u zien in de bijlage “Fasering Griendwerkerstraat met periode van uitvoering” onder aan deze pagina

Bewoners / participatie

In september 2021 hebben we een bijeenkomst met de bewoners georganiseerd. Een overzicht met alle toen gestelde vragen en hun antwoorden vind u onder aan deze pagina.

Communicatie

Bewoners worden via bewonersbrieven geïnformeerd. 
Voor meer informatie betreffende dit project kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Gebr. De Leeuw, de heer J. van der Knaap. Vanuit de gemeente wordt het project door de projectleider de heer C. van den Biggelaar van de Gemeente Drimmelen en de toezichthouder, de heer C. Godschalk.

Meer informatie

Meer informatie vindt u ook in de 'BouwApp'. U kunt de BouwApp downloaden in de appstore van Apple of in Google Play Store.
Daarna kunt u deze op uw smartphone of tablet installeren.

Wij hebben het project Rioolvervanging Griendwerkerstraat e.o. in deze BouwApp gezet. In de BouwApp plaatsen wij regelmatig berichtjes waarin u leest hoe het gaat met de voortgang van het project.

Laatste nieuws

Op 16 januari 2023 zijn de rioleringswerkzaamheden gestart. het project heeft behoorlijk wat vertraging opgelopen. De reden hiervoor is het slechte weer vanaf de zomervakantie 2023.

Bijlage