Rioolvervanging Meidoornlaan - Hoefkensstraat - Made

We gaan het riool vervangen in de Meidoornlaan en Hoefkensstraat in Made.

Wat moet u weten

  • Op maandag 3 juni 2024 starten de werkzaamheden om de riolering in de Meidoornlaan en Hoefkensstraat te vervangen. 
  • Het gaat om de Meidoornlaan tussen de Adelstraat en de Hoefkensstraat, de hele Hoefkensstraat en een stukje van het park. 
  • De riolering daar moet groter worden dan het nu is, er moet een ondergrondse waterberging komen en we gaan het vuilwater en regenwater apart van elkaar afvoeren.
  • Aannemersbedrijf Den Ouden Infra voert de werkzaamheden uit.
  • Tijdens de uitvoerende werkzaamheden worden (delen van) bovengenoemde straten tijdelijk afgesloten of die zijn minder goed bereikbaar. Ook kan het zijn dat er tijdelijk minder parkeergelegenheid is. Te voet blijven de woningen altijd bereikbaar.

Waarom doen we dit

  • Deze werkzaamheden zijn nodig, omdat het huidige riool aan vervanging toe is.  
  • Ook willen we wateroverlast in de toekomst voorkomen. We hebben namelijk onderzoek gedaan of het riool op lange termijn geschikt blijft, ook met het oog op de klimaatverandering. Hieruit bleek dat een grotere riolering nodig is en dat er een waterberging moet komen.

Meedenken en meedoen

Omdat we de riolering gaan vervangen, kunnen we waar mogelijk ook gewenste kleine wijzigingen aanbrengen aan de inrichting van de straat. De gemeente vindt het belangrijk dat omwonenden en andere belanghebbenden daar bij betrokken worden. Den Ouden Infra doet dit namens de gemeente. Zij informeren belanghebbenden daarover.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 3 juni 2024 en die duren waarschijnlijk tot eind 2024/ begin 2025. Omwonenden en belanghebbenden worden hier per brief en via de BouwApp verder over geïnformeerd.

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de gemeente:

  • projectleider dhr. C. van den Biggelaar
  • of gemeentelijke werkvoorbereider / toezichthouder dhr. C. Godschalk

via telefoonnummer 140162 of secretariaat-ow@drimmelen.nl

Zie ook

Voor dit project zetten we ook de BouwApp in. Dat is een app waar we regelmatig nieuws plaatsen over dit project. De BouwApp is een app die u op uw smartphone of tablet kunt installeren. Zoek na installatie het project “Rioolvervanging Meidoornlaan / Hoefkensstraat” op en klik op de knop ‘volgen’ om op de hoogte te blijven.