Rotonde Godfried Schalckenstraat - Haasdijk

We leggen een rotonde aan op het kruispunt Godfried Schalckenstraat – Haasdijk. We doen dat om de verkeersveiligheid op dat kruispunt en de doorgaande route door Made te vergroten.

Wat u moet weten

 • Het kruispunt Godfried Schalckenstraat – Haasdijk wordt een rotonde. Dit remt het verkeer af en zorgt voor een hogere verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers
 • Er komen zebrapaden rondom de rotonde. Deze worden voorzien van verlichting, zodat voetgangers goed zichtbaar zijn
 • De rijrichting van de parallelweg langs de Godfried Schalckenstraat wordt omgedraaid. Er komt een doorsteek vanaf de Godfried Schalckenstraat zodat de woningen goed bereikbaar blijven
 • Het bestaande fiets- en voetpad vanuit de Dennenhof wordt een breed voetpad. Dat voetpad sluit aan op de Godfried Schalckenstraat in plaats van op de Haasdijk. De aansluiting van dit pad op de Haasdijk is door de omtrek van de rotonde niet meer mogelijk
 • De bushaltes moeten door de komst van de rotonde iets opgeschoven worden in de Godfried Schalckenstraat
 • Er vervallen een paar parkeerplaatsen. Deze worden in de directe omgeving gecompenseerd
 • We houden met de inrichting ook rekening met het openbaar vervoer, hulpdiensten, vrachtwagens, carnavalswagens en landbouwverkeer
 • We stellen een verlichtingsplan op om te zorgen voor veiligheid van voetgangers en fietsers. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de woningen die dicht bij de rotonde staan
 • Door de komst van de rotonde moet de inrichting van het groen worden aangepast. Hiervoor lieten we een Bomen Effect Analyse uitvoeren. Twaalf bomen kunnen niet worden behouden vanwege de aanleg. Deze compenseren we. Drie bomen zijn van slechte kwaliteit en worden vervangen door nieuwe bomen. Naast bomen komt er ook ander groen terug. In totaal is er straks meer oppervlakte groen dan in de huidige situatie.
 • Onderaan deze pagina kunt u twee kaarten downloaden. Op kaart 1 ziet u de conclusies van het bomenonderzoek (BEA), met daarop de bomen die we moeten kappen. Op kaart 2 ziet u waar we een deel van de bomen terug plaatsen. Een deel van de bomen die worden gekapt komt op dezelfde plek terug. Meer informatie over de bomen kunt u opvragen bij de gemeente. Stuur hiervoor een mailtje naar openbarewerken@drimmelen.nl.
 • ​​​​​​Er is onderzoek gedaan naar geluidshinder. Het geluid neemt na aanleg met 1 dB toe. De hinder blijft hiermee binnen de kaders waardoor er geen vergunning nodig is.

Bekijk hier de tekening en de beschrijving van de plannen. Dit is een definitief ontwerp.

Beschrijving tekening

 • De rotonde heeft een groen middenplein met een diameter van ruim zeven meter. Op het middenplein komt een kunstwerk met 3 pencelen en een palet te staan, dit verwijst naar de schilder Godfried Schalcken. Rondom het middenplein leggen we een overrijdbare verhoogde strook aan voor groot verkeer. Naast de overrijdbare strook ligt de rijbaan van 3 meter met een aanliggende rode fietsstrook van 2 meter. De aansluiting op de Van Houtstraat en de Haasdijk leggen we verhoogd aan, dit zorgt voor een prettige looproute van en naar het centrum. Op alle aansluitende wegen leggen we voetgangersoversteekplaatsen aan. Bij deze overssteekplaatsen komt verlichting te staan waardoor voetgangers goed zichtbaar zijn
 • Om hinder van trilling en geluid te verlagen hebben we een aanpassing gedaan in het definitieve ontwerp. De verhogingen tussen de rotonde en de Haasdijk en de Van den Houtstraat worden nu aan één kant vlak. Dat betekent dat de verhogingen alleen aan de kant van de rotonde een ‘drempeleffect’ hebben en aan de andere kant gewoon geleidelijk aflopen naar de straat.
 • De rotonde neemt meer ruimte in waardoor we de bushaltes, brievenbus en ondergrondse container moeten verplaatsen. We hebben de nieuwe plek voor de ondergrondse container en de brievenbus ingetekend in het definitieve ontwerp
 • De rijrichting van de parallelweg langs de Godfried Schalckenstraat wordt omgedraaid. Er komt een doorsteek vanaf de Godfried Schalckenstraat, zodat woningen goed bereikbaar blijven
 • We hebben een aanpassing gedaan in de aansluiting van het pad uit de Dennenhof. Nu sluit deze aan op de Haasdijk, met een rotonde kan dit niet meer. Daarom sluit deze in het ontwerp haaks aan op de Godfried Schalckenstraat. Voor de veiligheid wordt dit daarom straks alleen een voetpad. We maken dit pad extra breed zodat voetgangers met de fiets aan de hand, mensen met rolstoelen en rollators elkaar goed kunnen passeren. Ook plaatsen we voor de veiligheid hekjes tussen de Godfried Schalckenstraat en het voetpad.
 • Tussen de rijbaan en de parallelweg van de Godfried Schalckenstraat hebben we een groene afscheiding gemaakt. Hiermee verlagen we hinder van geluid en licht. Ook verbetert dit de veiligheid voor voetgangers
 • Ook in de andere bochten plaatsen we haagjes, zodat lichten van voertuigen niet bij woningen naar binnen schijnen.
 • We hebben extra onderzoek gedaan naar de zichtlijnen uit de zijstraten. Na aanleg van de rotonde is het zicht beter dan nu. U kunt uit de Haasdijk en de Van den Houtstraat het verkeer op de Godfried Schalckenstraat dus goed zien

Waarom we dit doen

In het coalitieakkoord 2022 - 2026 staat:
We leggen een rotonde ter hoogte van de Godfried Schalckenstraat-Haasdijk aan om zo de verkeersveiligheid op de doorgaande route in Made verder te verbeteren.
Een rotonde op dat kruispunt zorgt voor een lagere snelheid en extra oplettendheid bij verkeersdeelnemers, waardoor het ook veiliger is voor fietsers en voetgangers om over te steken.

Meedenken en meedoen

Omwonenden en belanghebbenden hebben kunnen meedenken over de inrichting rondom de rotonde. Op 10 oktober 2023 is er een bewonersavond geweest. En op 18 januari 2024 was er een inloopmoment om het definitieve ontwerp te bespreken. We hebben de plannen geoptimaliseerd met de ideeën van de aanwezigen.

We vragen een kapvergunning en verkeersbesluiten aan. We gaan nu op zoek naar een aannemer. In het najaar van 2024 willen we starten met de aanleg van de rotonde. We combineren de werkzaamheden aan de rotonde met werkzaamheden aan de kabels en leidingen. Omwonenden en belanghebbenden ontvangen hierover op tijd informatie.

Contact

Rein Steenbergen, projectleider
Telefoonnummer: 14 0162
E-mail: openbarewerken@drimmelen.nl