Rotonde Godfried Schalkenstraat - Haasdijk

We leggen een rotonde aan op het kruispunt Godfried Schalckenstraat – Haasdijk. We doen dat om de verkeersveiligheid van dat kruispunt en de doorgaande route door Made te vergroten.

Wat u moet weten

 • Het kruispunt Godfried Schalckenstraat – Haasdijk wordt een rotonde. Dit remt het verkeer af en zorgt voor een hogere verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers
 • Er komen zebrapaden rondom de rotonde
 • De parallelweg van de Godfried Schalckenstraat wordt een doodlopende weg. Deze weg is dan alleen te bereiken via de Heidehof
 • De bushaltes moeten door de komst van de rotonde iets opgeschoven worden in de Godfried Schalckenstraat. De precieze locaties worden nog bepaald
 • Er vervallen een paar parkeerplaatsen. In de omgeving zoeken we daarvoor nog naar nieuwe plekken
 • We verplaatsen de brievenbus en de ondergrondse afvalcontainer. De locaties hiervan worden nog bepaald
 • Het groen moet voor de komst van de rotonde worden aangepast
 • We houden met de inrichting ook rekening met het openbaar vervoer, hulpdiensten, vrachtwagens, carnavalswagens en landbouwverkeer

Bekijk hier de tekening en de beschrijving van de plannen. Dit is een voorlopig ontwerp:

Beschrijving tekening

 • De rotonde heeft een groen middenplein met een diameter van ruim zeven meter. Op het middenplein komt een kunstwerk met 3 pencelen en een palet te staan, dit verwijst naar de schilder Godfried Schalcken. Rondom het middenplein leggen we een overrijdbare verhoogde strook aan voor groot verkeer. Naast de overrijdbare strook ligt de rijbaan van 3 meter met een aanliggende rode fietsstrook van 2 meter. De aansluiting op de Van Houtstraat en de Haasdijk leggen we verhoogd aan, dit zorgt voor een prettige looproute van en naar het centrum. Op alle aansluitende wegen leggen we voetgangersoversteekplaatsen aan
 • De rotonde neemt meer ruimte in waardoor we de bushaltes, brievenbus en ondergrondse container moeten verplaatsen
 • We kappen 6 bomen op de onderstaande locaties: 3 voor Godfried Schalckenstraat 46, 1 naast Godfried Schalckenstraat 46, 1 op de hoek van de Haasdijk en 1 voor Godfried Schalckenstraat 62. We compenseren de gekapte bomen in de nabije omgeving
 • De parallelweg langs de Godfried Schalckenstraat wordt doodlopend

Waarom we dit doen

In het coalitieakkoord 2022 - 2026 staat:
We leggen een rotonde ter hoogte van de Godfried Schalckenstraat-Haasdijk aan om zo de verkeersveiligheid op de doorgaande route in Made verder te verbeteren.
Een rotonde op dat kruispunt zorgt voor een lagere snelheid en extra oplettendheid bij verkeersdeelnemers, waardoor het ook veiliger is voor fietsers en voetgangers om over te steken.

Meedenken en meedoen

We ontwerpen de rotonde volgens de huidige richtlijnen en informeren de omwonenden en andere belanghebbenden hierover.
Omwonenden en belanghebbenden kunnen meedenken over de inrichting rondom de rotonde. Hiervoor is op 10 oktober 2023 een bewonersavond geweest. 

Bekijk hier de gestelde vragen én antwoorden van die avond:

Contact

Rein Steenbergen, projectleider
Telefoonnummer: 14 0162
E-mail: openbarewerken@drimmelen.nl