Samen aan de slag

Hebt u als inwoner activiteiten of ideeën om de leefbaarheid en de sociale betrokkenheid in uw buurt te verbeteren?

Binnen onze gemeente hebben inwoners vaak ideeën om de buurt waarin zij wonen leerbaarder en en veiliger te maken. Hierdoor wordt de onderlinge betrokkenheid groter. Dat kan bijvoorbeeld door een sporttoernooi, wandeltocht of muziekfestijn te organiseren.

Wij willen deze ideeën vanuit het Dorpsgericht werken graag mogelijk maken en ondersteunen. U kunt hiervoor een beroep doen op de regeling Samen aan de slag. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.  Als u aan de voorwaarden voldoet stellen wij een eenmalige bijdrage beschikbaar. De bijdrage is maximaal € 2.000,00 (in uitzonderlijke gevallen maximaal € 5.000,00). U kunt hiervoor onderstaand aanvraagformulier invullen. 

Informatie


Wilt u meer informatie over Samen aan de slag? Neem dan contact op met de gemeente Drimmelen via gemeente@drimmelen.nl of 14 0162.

Bijlage

Voorwaarden Samen aan de slag staan beschreven in de Beleidsregels Samen aan de slag.

Beleidsregels Samen aan de slag