Samen aan de slag

Hebt u als inwoner activiteiten of ideeën om de leefbaarheid en de sociale betrokkenheid in uw buurt te verbeteren?

Samen aan de slag

Binnen onze gemeente hebben inwoners vaak ideeën om de buurt waarin zij wonen leerbaarder en en veiliger te maken. Hierdoor wordt de onderlinge betrokkenheid groter. Dat kan bijvoorbeeld door een sporttoernooi, wandeltocht of muziekfestijn te organiseren.

Wij willen deze ideeën vanuit het Dorpsgericht werken graag mogelijk maken en ondersteunen. U kunt hiervoor een beroep doen op de regeling Samen aan de slag. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.  Als u aan de voorwaarden voldoet stellen wij een eenmalige bijdrage beschikbaar. De bijdrage is maximaal € 2.000,00 (in uitzonderlijke gevallen maximaal € 5.000,00). U kunt hiervoor het aanvraagformulier invullen. 

Dorpsonderonsjes

Er is een nieuwe loot aan de stam van de regeling “Samen aan de slag”, t.w. de Dorpsonderonsjes!

Dorpsondersonsjes zijn ontmoetingsmomenten met bewoners/clubs/verenigingen en stichtingen en de gemeente Drimmelen. Dit kan eventueel georganiseerd worden in samenwerking met ondernemers en samenwerkingsorganisaties. Tijdens deze dorpsonderonsjes ga je tijdens een ontbijt, brunch, lunch, high tea of diner in gesprek met elkaar en met mensen van de gemeente. Het is de bedoeling om dit te doen aan de hand van maatschappelijke onderwerpen. Het gaat er hierbij vooral om laagdrempelig met elkaar in gesprek te gaan en vervolgens al dan niet gezamenlijk met dit onderwerp/ idee aan de slag gaan.

Om deze dorpsonderonsjes mogelijk te maken kan een tegemoetkoming aangevraagd worden (15 euro voor een ontbijt, brunch, lunch of high tea en 25 euro voor een diner) op basis van de regeling “Samen aan de Slag”. De regeling is hiervoor aangepast.

Bijlagen


Voorwaarden Samen aan de slag staan beschreven in de Beleidsregels Samen aan de slag.

 

Wilt u meer informatie over Samen aan de slag? Neem dan contact op me Lilian Lambrechts.
Zij is te bereiken op telefoonnummer 14 0162. Per e-mail: gemeente@drimmelen.nl ter attentie van mevrouw L. Lambrechts