Samenwerken in de energietransitie

Aanmelden nieuws-update

Wilt u op de hoogte blijven van wat er in de gemeente Drimmelen speelt op het gebied van de energietransitie? Meld u zich dan hier aan voor een periodieke nieuwsupdate van de gemeente Drimmelen.  

Klik op onderstaande links voor de reeds gepubliceerde nieuwsupdates:

Opinieronde 31 oktober en oprichting Opgewekt Drimmelen

Bij de Opinieronde op 31 oktober 2019 voor de gemeenteraad heeft wethouder Vissers de stand van zaken met betrekking tot de energietransitie toegelicht. De gemeente Drimmelen heeft aangegeven te streven naar CO2-neutraliteit in 2040. Dat doen we door onze inwoners o.a. met onze energieambassadeurs op weg te helpen met energiebesparing, isolatiemaatregelen, en zonnepanelen op daken. Ook ondersteunen wij initiatieven van onze inwoners die de energietransitie bevorderen. We verdelen de lusten en lasten van de windmolens die langs de A16 komen door 25% van de opbrengsten terug te brengen naar de lokale gemeenschap. Per dorp gaan we onderzoeken of we energieneutraal kunnen worden en wat het betekent om in de toekomst van het gas af te gaan. In regionale samenwerkingen en met bedrijven die iets willen op ons grondgebied zijn we helder over ons beleid en maken we afspraken over zorgvuldige omgevingscommunicatie. 
Door de insprekers en gemeenteraadsleden werden de nodige aandachtspunten benoemd, die de wethouder mee zal nemen in de verdere ontwikkelingen. U kunt dit allemaal terugkijken en -luisteren via deze link (klik op agendapunt 5: "Samen werken aan de energietransitie"). 

Vrijwel iedereen constateerde verheugd te zijn dat we met zovelen in Drimmelen werken aan de energietransitie. Ook de oprichting van de bewonerscoöperatie Opgewekt Drimmelen werd genoemd en dit is inmiddels een feit: op 13 november passeerde de oprichtingsakte bij de notaris. Van harte gefeliciteerd aan de oprichters!

Betrokkenen

In de gemeente Drimmelen zijn verschillende stichtingen, werkgroepen, bewonersgroepen en coöperaties actief betrokken bij de energietransitie:

  • Bewonerscoöperatie Opgewekt Drimmelen
  • Traais Energie Collectief (TEC): https://traaisenergiecollectief.nl/
  • Stichting Energietransitie Drimmelen (STED)
  • Stichting Behoud Zwaluws Landschap https://behoudzwaluwslandschap.nl/
  • Stichting Behoud Wagenbergs Landschap www.sbwl.nl
  • Stichting Doordacht Duurzaam Drimmelen
  • Mades Energie Collectief i.o.
  • Bewonersgroep Binnenmoerdijk
  • Energiewerkgroep Tuinders Plukmade
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen