Samenwerken in de energietransitie

Aanmelden nieuws-update

Wilt u op de hoogte blijven van wat er in de gemeente Drimmelen speelt op het gebied van de energietransitie? Meld u zich dan hier aan voor een periodieke nieuwsupdate van de gemeente Drimmelen.  

Samenwerken aan de energietransitie

Op 5 september 2019 vond in het Drimmelense gemeentehuis in Made een bijeenkomst plaats waarin meer dan veertig betrokkenen bij de energietransitie en de Drimmelense Energie Agenda (DEA) met elkaar van gedachten wisselden. Positief was dat er zoveel mensen bereid waren met elkaar in gesprek te gaan. Er was zoveel te bespreken dat we aan het eind zelfs een beetje in tijdnood kwamen. Wethouder Jurgen Vissers: "Het is mooi om te zien hoeveel energie er is om samen de schouders eronder te zetten en de energietransitie te gebruiken om de lokale gemeenschap te versterken." 

Er kwamen ook zorgen langs. Deze hadden onder andere betrekking op de vraag op welke manier je borgt dat er voldoende aansluiting is bij wat er in de dorpskernen speelt, en hoe je ervoor zorgt dat het nieuwe bewonerscollectief Opgewekt Drimmelen voldoende tijd krijgt om initiatieven te ontwikkelen. De gemeente gebruikt alle input om een voorstel te schrijven waarover de Raad haar opinie wordt gevraagd op donderdag 31 oktober 2019 (voorafgaand door een Inforonde, op donderdag 24 oktober).

Presentaties van deze bijeenkomst vindt u in onderstaand document.
Heeft u interesse in het verslag van deze bijeenkomst? Dan kunt u dit opvragen via sdejong@drimmelen.nl

Betrokkenen

In de gemeente Drimmelen zijn verschillende stichtingen, werkgroepen, bewonersgroepen en coöperaties actief betrokken bij de energietransitie:

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen