Schuldhulpverlening

Heeft u schulden? Met schuldhulpverlening gaat de gemeente samen met u op zoek naar oplossingen.

Let op: regelt u uw schulden liever zelf?  Ga naar de website https://zelfjeschuldenregelen.nibud.nl/introductie

Neem contact op met Surplus, telefoonnummer 076 - 20822200
Meer informatie: www.surpluswelzijn.nl

Schuldhulpverlening is gratis voor alle inwoners van Drimmelen van 18 jaar en ouder. Samen kijken we naar uw persoonlijke situatie en welke oplossingen mogelijk zijn. De gemeente betaalt niet uw schulden, maar helpt u bij het zoeken naar een oplossing.

Om te bepalen of schuldhulpverlening geschikt voor u is, kijkt de gemeente naar:

  • hoe stabiel uw inkomen is
  • welke schulden u heeft
  • of u in staat bent om uw financiële situatie te veranderen
  • of u gemotiveerd bent om uw schuldenprobleem op te lossen

Er is een verschil tussen schuldhulp voor particulieren en voor ondernemers. Het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) kan een oplossing bieden voor financiële problemen.

Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u van de gemeente een lening die gebruikt wordt voor de aflossing of sanering van schulden.