Sloopmelding/-vergunning

Als u een gebouw of een deel daarvan wilt slopen, hebt u meestal geen vergunning nodig. Wel moet u het melden als u meer dan 10 kubieke meter sloopafval verwacht. Of als er asbest vrijkomt, ook al is dit maar een klein beetje. U meldt de sloop via het Omgevingsloket. U kunt daar ook controleren of u toch een omgevingsvergunning voor slopen nodig hebt. Dit doet u tenminste 4 weken voor u wilt beginnen met slopen.

Melden

Als u ter plekke gebruik maakt van een mobiele installatie (puinbreker) om puin of sloopafval te breken, moet u dit schriftelijk melden bij de gemeente. Dit kan per post of via e-mail. Meer informatie over het melden vindt u op de website Overheid.nl (regeling besluit bouwwerken leefomgeving).

Vergunning

U hebt een vergunning nodig als u :

 • gaat slopen aan een gebouw in een beschermd dorpsgezicht
 • als u aan een monument gaat slopen 
 • als in het omgevingsplan staat dat voor slopen een vergunning nodig is

Monument slopen

Voor het slopen van een beschermd monument hebt u ook een omgevingsvergunning voor monumenten nodig. Die vraagt u aan via het Omgevingsloket. Twijfelt u of u een vergunning nodig hebt? Mail dan naar ikhebeenplan@drimmelen.nl

Asbest

 • Voor het verwijderen van asbest gelden streng regels. Meer informatie vindt u op de website van het Iplo: Mobiel breken bouw- en sloopafval | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)
 • Als u als particulier asbest aantreft mag u dit meestal niet zelf verwijderen. Dit moet u laten doen door een erkend asbestsaneringsbedrijf. Deze bedrijven vindt u op de website https://ascert.nl
 • Als u gaat werken met een erkend asbestsaneerder, dan moet er vooraf een inventarisatierapport worden opgesteld door een asbestinventarisatiebedrijf. Deze bedrijven zijn ook te vinden op https://ascert.nl 
 • Komt er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrij? Toon dan aan dat uw pand of woning wel of geen asbest bevat.
  Stuur een asbestinventarisatierapport mee, opgesteld door een gecertificeerd bedrijf. Is uw pand of woning na 1 juli 1993 gebouwd en is er geen asbest aanwezig? Stuur dan een schriftelijk bewijs van de bouwdatum mee.

Bezwaar 

 • Wij publiceren uw aanvraag en het besluit op Overheid.nl. Tot 6 weken na publicatie mogen anderen bezwaar maken tegen het besluit. Wij sturen u een brief als dat gebeurt.
 • Als u de sloopvergunning krijgt, moet u wachten met de werkzaamheden tot na de bezwaartermijn.
 • Er kan alleen bezwaar gemaakt worden tegen een verleende sloopvergunning, dus niet tegen een melding!

Zie ook

Stappenplan: wat moet ik doen bij asbest? op de website van de Rijksoverheid.

Aan een sloopmelding zijn geen kosten verbonden.

Voor de kosten van de sloopvergunning verwijzen wij u door naar de legesverordening 2024 op Overheid.nl