Sociaal Wijzer Drimmelen

Het is belangrijk voor inwoners te weten welke vormen van ondersteuning en zorg in Drimmelen beschikbaar zijn. Informatie daarover moet eenvoudig toegankelijk zijn. Zoekt u een thuiszorgorganisatie, een fysiotherapeut of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg? Kijk dan op www.sociaalwijzerdrimmelen.nl. Hier vindt u een handzaam overzicht van aanbieders op sociaal gebied in de regio.

WWZ-Drimmelen en SWO Drimmelen hebben de site voor de SociaalWijzer Drimmelen opgezet:
https://sociaalwijzerdrimmelen.nl/

Het gaat om informatie die vooral te maken heeft met de Wmo, de Jeugdzorg en de Participatiewet.

Een papieren versie van de Sociaal Wijzer is verkrijgbaar bij het Wmo-loket (gemeentehuis Made) en bij SWO-Drimmelen (Het Vierendeel 6 in Made).

Organisaties die actief zijn op sociaal gebied in de gemeente Drimmelen en daarom ook willen worden opgenomen in https://sociaalwijzerdrimmelen.nl  contact opnemen via de Redactie, https://sociaalwijzerdrimmelen.nl/contactformulier

Hetzelfde geldt voor het melden van mogelijk gewenste wijzigingen in de informatie.