Starterslening

Wilt u voor het eerste woning kopen maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen? Met een starterslening kunt u vaak net dat beetje extra lenen dat u nodig hebt om de woning te kopen.

U komt voor de starterslening in aanmerking als:

  • u een nieuwbouwwoning of bestaand huis in de gemeente Drimmelen wilt kopen en u op het moment van aanvraag inwonend bent of een zelfstandige huurwoning bewoont, u niet ouder bent dan 55 jaar en u niet eerder eigenaar bent geweest van een koopwoning.
  • U in een vergevorderd stadium bent met het kopen van een huis. Dit betekent dat u (bijna) een voorlopige koopovereenkomst heeft gesloten.
  • De verwervingskosten van de woning (de koopsom of koopaanneemsom) niet hoger zijn dan de NHG (Nationale Hypotheekgarantie)-grens. Verbeter- of meerwerkkosten zijn toegestaan voor de berekening van de starterslening.
  • De eerste hypotheek aan u verstrekt wordt onder NHG, een rentevaste periode van tenminste tien jaar heeft en het maximale bedrag is dat u onder NHG kunt lenen.
  • De starterslening niet meer dan 20% van de verwervingskosten is. Bovendien mag u het niet combineren met een koopsubsidie BEW+.
  • De starterslening minimaal € 3.000 en maximaal € 35.000 bedraagt.

U dient de stappen te doorlopen vermeld onder het kopje 'aanvragen'. 

U kunt een starterslening aanvragen zo lang het gemeentelijk budget toereikend is en als u aan de voorwaarden voldoet. Voor de aanvraag stuurt u het vooraanvraagformulier ingevuld aan de gemeente. U voegt een kopie van uw voorlopige koopovereenkomst mee. Dit kan per post of e-mail, of u geeft het af aan de Servicebalie van het gemeentehuis.

Werkwijze

Stuur het vooraanvraagformulier naar:

e-mail: gemeente@drimmelen.nl

of

Gemeente Drimmelen
Postbus 19
4920 AA Made

U kunt het formulier ook afgeven bij de balie (cluster Publiekszaken). Hiervoor moet u minimaal een dag van tevoren een afspraak maken, telefoonnummer 14 0162.

Binnen 2 weken stuurt de gemeente u een brief waarin staat of u voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden. Als u hieraan voldoet, kunt u een SVn-aanvraagformulier indienen bij SVn voor de feitelijke aanvraag van de starterslening. In uw toewijzingsbrief leest u hier meer over.

Vul het SVn-aanvraagformulier in en stuur dit met de benodigde bijlagen naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Uw hypotheekverstrekker of tussenpersoon stuurt een kopie van de volledig ondertekende offerte van de eerste hypotheek naar SVn. Het SVn toetst of u voldoet aan alle voorwaarden en of de gegevens overeenkomen met de gegevens uit het besluit van de gemeente.
Zo nee: dan stuurt de SVn de geldverstrekker of tussenpersoon bericht dat zij geen offerte kan uitbrengen.
Zo ja - de aanvraag is volledig en juist: dan brengt SVn een offerte uit.
Hierna vindt de financiële afhandeling plaats.

Meer informatie