Stemmen met een kiezerspas

Bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019 is het een kiezer toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

Schriftelijke aanvraag

 • Bij de afdeling Publiekszaken, team Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Onderstaand kunt u het formulier voor deze aanvraag downloaden.

  pdf Model K 6 Verzoek om een kiezerspas (PDF, 125.81 KB)

  Het is ook mogelijk via DigiD de aanvraag te doen via de volgende link:

https://iburgerzaken.drimmelen.nl/gaas-web/server/continue/StartAanvraag...

 • Het verzoekschrift, evenals de stempas (indien al verstrekt), moeten uiterlijk op maandag 20 mei 2019, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Mondelinge aanvraag

 • De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op woensdag 22 mei 2019, 12.00 uur de stempas over te leggen bij de afdeling Publiekszaken, team Verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.