Studietoeslag 2023

Volgt u een studie of opleiding? Heeft u een medische beperking waardoor u niet kunt bijverdienen naast uw studie? Dan heeft u misschien recht op studietoeslag.

Studietoeslag is een steuntje in de rug om toch een opleiding te volgen of af te maken. Het is geen lening die u moet terugbetalen. U mag het geld gewoon houden en gebruiken waarvoor u maar wilt. 

Wanneer komt u in aanmerking?

U moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • U bent woonachtig in de gemeente Drimmelen.
 • U bent 15 jaar of ouder.
 • U hebt recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
 • U hebt een blijvende of langdurige lichamelijke of geestelijke beperking. Hierdoor kunt u niet werken naast uw studie.
 • U hebt geen inkomsten uit werk, met uitzondering van een stagevergoeding*.
 • U hebt geen (recht op een) uitkering op grond van de Wajong.

*) Ontvang je een stagevergoeding, dan mag je de eerste € 197,15 per maand houden. Alles wat je

Hoogte van de toeslag 2023

De hoogte van de studietoeslag hangt af van uw leeftijd. De bedragen vindt u in tabel hieronder en worden per maand uitbetaaldmeer verdient, wordt van de studietoeslag afgetrokken.

Toeslag 2023
Leeftijd in jaren

Verhouding jeugd WML

t.o.v. regeling WML

Netto bedragen

studietoeslag per maand

21 en ouder 100% € 328,59
20 80% € 262,87
19 60% € 197,15
18 50% € 164,30
17 39,5% € 129,79
16 34,5% € 113,36
15 30% €  98,58

Hoe kunt u de studietoeslag aanvragen?

U kunt de Studietoeslag aanvragen bij de afdeling Sociale Zaken. Aanvraagformulieren kunt u ook ophalen bij:

 • het Sociaal Loket in het gemeentehuis Park 1, Made
 • telefoonnummer 14 0162. Openingstijden dagelijks van 9.00 tot 12.30 uur.

U kunt studietoeslag met terugwerkende kracht aanvragen als u over die periode voldoet aan de voorwaarden. Dit kan tot 5 jaar terug. De (nieuwe) studietoeslag is op 1 april 2022 ingegaan. Dit betekent dat de terugwerkende kracht niet verder kan gaan dan 1 april 2022.

Hoe lang krijgt u studietoeslag?

De studietoeslag wordt per maand uitbetaald. U krijgt het bedrag vanaf de eerste dag van de maand waarin u de aanvraag doet tot het einde van het studiejaar.

Wijzigingen die gevolgen hebben voor uw recht op studietoeslag moet u doorgeven:

 • Gaat u werken?
 • Stopt u (tijdelijk) met uw studie en/of stopt uw studiefinanciering?
 • Voldoet u niet meer aan de andere voorwaarden?
 • Gaat u een stagevergoeding ontvangen?

Dan moet u dit aan ons doorgeven. De studietoeslag stopt dan of het bedrag wordt lager.
Geef de wijzigingen op tijd door. Dan hoeft u geen geld terug te betalen.

Bijlagen
 

Onderstaand de toelichting bij de vragen van het aanvraagformulier Studietoeslag 2023 als u voor de eerste keer deze aanvraag doet.