Studietoeslag 2024

Volgt u een studie of opleiding? Heeft u een medische beperking waardoor u niet kunt bijverdienen naast uw studie? Dan heeft u misschien recht op studietoeslag.

Studietoeslag is een steuntje in de rug om toch een opleiding te volgen of af te maken. Het is geen lening die u moet terugbetalen. U mag het geld gewoon houden en gebruiken waarvoor u maar wilt. 

Wanneer komt u in aanmerking?

U moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • U bent woonachtig in de gemeente Drimmelen.
 • U bent 15 jaar of ouder.
 • U hebt recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
 • U hebt een blijvende of langdurige lichamelijke of geestelijke beperking. Hierdoor kunt u niet werken naast uw studie.
 • U hebt geen inkomsten uit werk, met uitzondering van een stagevergoeding*.
 • U hebt geen (recht op een) uitkering op grond van de Wajong.

*) Ontvangt u een stagevergoeding, dan mag u de eerste € 211,67 per maand houden. Alles wat u meer verdient, wordt van de studietoeslag afgetrokken. 

Hoogte van de toeslag 2024

De hoogte van de studietoeslag hangt af van uw leeftijd. De bedragen vindt u in tabel hieronder en worden per maand uitbetaald.

Toeslag 2024
Leeftijd in jaren

Verhouding jeugd WML

t.o.v. regeling WML

Netto bedragen

studietoeslag per maand

21 en ouder 100% € 352,80
20 80% € 282,23
19 60% € 211,67
18 50% € 176,40
17 39,5% € 139,35
16 34,5% € 121,71
15 30% € 105,84

Hoe kunt u de studietoeslag aanvragen?

U kunt de Studietoeslag aanvragen bij de afdeling Sociale Zaken. Aanvraagformulieren kunt u ook ophalen bij:

 • het Sociaal Loket in het gemeentehuis Park 1, Made
 • telefoonnummer 14 0162. Openingstijden dagelijks van 9.00 tot 12.30 uur.

U kunt studietoeslag met terugwerkende kracht aanvragen als u over die periode voldoet aan de voorwaarden. Dit kan tot 5 jaar terug. De (nieuwe) studietoeslag is op 1 april 2022 ingegaan. Dit betekent dat de terugwerkende kracht niet verder kan gaan dan 1 april 2022.

Hoe lang krijgt u studietoeslag?

De studietoeslag wordt per maand uitbetaald. U krijgt het bedrag vanaf de eerste dag van de maand waarin u de aanvraag doet tot het einde van het studiejaar.

Wijzigingen die gevolgen hebben voor uw recht op studietoeslag moet u doorgeven:

 • Gaat u werken?
 • Stopt u (tijdelijk) met uw studie en/of stopt uw studiefinanciering?
 • Voldoet u niet meer aan de andere voorwaarden?
 • Gaat u een stagevergoeding ontvangen?

Dan moet u dit aan ons doorgeven. De studietoeslag stopt dan of het bedrag wordt lager.
Geef de wijzigingen op tijd door. Dan hoeft u geen geld terug te betalen.

Bijlagen
 

Onderstaand de toelichting bij de vragen van het aanvraagformulier Studietoeslag 2023 als u voor de eerste keer deze aanvraag doet.