Subsidie groene daken en gevels

U kunt in de gemeente Drimmelen subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak of groene gevel. Bijvoorbeeld op uw woning, maar ook op de aanbouw, garage, schuur of carport. Woningeigenaren én huurders mogen een subsidie aanvragen. U vraagt de subsidie aan vóór u het dak of de gevel aanlegt.

Aanvraagformulier subsidie groene daken of gevels

Nodig bij uw aanvraag 

 • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Offerte voor de aankoop en het leggen van een groen dak
 • Bewijs (van een specialist) dat uw dak het gewicht van een groen dak kan dragen

Het volledig ingevulde aanvraagformulier en documenten stuurt u naar gemeente@drimmelen.nl

Of via de post naar:

Gemeente Drimmelen
College van B&W
T.a.v. afdeling Grondgebied
Postbus 19
4920  Made

Wat u moet weten 

 • Een groen dak heeft veel voordelen voor mens en milieu. De planten slaan het regenwater op waardoor er tijdens een flinke bui minder water in het riool terecht komt. Ook nemen deze planten fijnstof op. Groene daken zijn daarnaast goed voor de biodiversiteit en uw huis of garage wordt in de zomer minder warm. Dat is ook positief voor de opbrengst van zonnepanelen die op het groene dak liggen. Deze leveren namelijk wat meer op bij een lagere daktemperatuur
 • U kunt een subsidie aanvragen voor de aankoop en de aanleg van een groen dak. Voor de aankoop is dat een drainage- of vliesdoek-, een substraat- en de beplanting. Voor de aanleg kunt u subsidie aanvragen voor de controle van de dakconstructie en het arbeidsloon. U krijgt geen subsidie voor de aanleg als u dat zelf doet
 • U kunt alleen een subsidie aanvragen vóórdat u het groene dak aanlegt
 • Huurt u een woning en wilt u een groen dak of groene gevel aanleggen? Dan raden we u aan eerst toestemming aan de verhuurder te vragen
 • Vraag een omgevingsvergunning aan als u een groen dak aanlegt op een monument of een beschermd dorpsgezicht dat vanaf straat te zien is. Of wanneer er aanpassing nodig is aan het dak
 • Bij vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Van Kollenburg via telefoonnummer 14 0162 of per e-mail: gemeente@drimmelen.nl  

Hoogte van de subsidie

 • Als woningeigenaar kunt u maximaal € 1.500,- aanvragen. De subsidie is maximaal 50% van de totale kosten van het groene dak of gevel
 • Als huurder kunt u maximaal € 2.000,- aanvragen. De subsidie is maximaal 70% van de totale kosten van het groene dak of gevel

Na uw aanvraag

 • Binnen 8 weken ontvangt u een brief waarin staat of u in aanmerking komt voor een subsidie. In deze brief leest u ook wat u nog moet doen om de subsidie te ontvangen. We nemen contact met u op als uw aanvraag niet compleet is of als we nog vragen hebben
 • De subsidieregeling voor een groen dak heeft een subsidieplafond. Dat betekent dat wanneer het bedrag in de subsidiepot op is, de gemeente geen subsidie meer mag geven. Wij behandelen uw aanvraag op volgorde van binnenkomst

Zie ook