Subsidie voor monument

Als u eigenaar bent van een monument en u wilt het monument restaureren of er is groot onderhoud nodig, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten.

Informatie over subsidies voor het onderhouden en restaureren gemeentelijke monumenten:

Subsidieverordening Restauratie Gemeentelijke Monumenten 2010 
Erfgoedverordening gemeente Drimmelen 2017

Informatie over subsidies en financiële mogelijkheden ter stimulatie van het onderhouden en restaureren van rijksmonumenten:

Belastingaftrek onderhoudskosten rijksmonument

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdie...

Instandhoudingssubsidie (Sim)

www.cultureelerfgoed.nl/dossiers/subsidies/instandhoudingssubsidie

Subsidie voor wind- en waterdichtmaatregelen

www.monumenten.nl/onderhoud-en-restauratie/grootschalige-restauratie-en-...

Subsidie voor haalbaarheidsonderzoeken herbestemming

www.monumenten.nl/onderhoud-en-restauratie/grootschalige-restauratie-en-...

Restauratiefonds-hypotheek

www.restauratiefonds.nl/monumenteigenaren/financieringen/restauratiefond...

Restauratiefondsplus-hypotheek

www.restauratiefonds.nl/monumenteigenaren/financieringen/restauratiefond...

Restauratiesubsidie via provincie

www.monumenten.nl/subsidie-restauratie-rijksmonumenten-vanuit-provincie