Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG)

Hebt u een laag inkomen en extra zorgkosten door uw ziekte of beperking? De gemeente Drimmelen heeft daar een speciale tegemoetkoming voor. Deze tegemoetkoming heet de Maatwerkvoorziening financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG).

Wat is de MvCG?

De MvCG is een financiële tegemoetkoming van de gemeente Drimmelen. De tegemoetkoming is er voor inwoners met een laag inkomen en een chronische ziekte of beperking. Inwoners met een ziekte of beperking hebben vaak extra kosten. De tegemoetkoming is bedoeld om deze extra kosten te compenseren. Het bedrag dat u krijgt, hangt af van uw (gezamenlijke) inkomen.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

In 2023 is de tegemoetkoming:

 • € 250,- als uw (gezamenlijke) inkomen lager is dan 130% van het sociaal minimum
 • € 350,- als uw (gezamenlijke) inkomen lager is dan 110% van het sociaal minimum

Voor wie is de MvCG?

Er is een aantal voorwaarden:

 • u bent chronisch ziek en/of heeft een beperking
 • U bent inwoner van de gemeente Drimmelen
 • U bent 18 jaar of ouder
 • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van het sociaal minimum
 • U heeft meerkosten door een chronische ziekte of beperking.

Hoe vraagt u de MvCG aan?

U vraagt de MvCG aan met het aanvraagformulier op deze site. Dit moet u doen voor 1 december 2023. U levert de volgende gegevens in:

 • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Een bewijs van uw (gezamenlijke) inkomen in 2021 of 2022
 • Een bewijs dat u chronisch ziek bent of gehandicapt
 • Een bewijs van de meerkosten die u in 2023 door uw ziekte of beperking heeft

Hebt u vorig jaar de MvCG gehad?

U krijgt automatisch bericht van ons. Daarin staat wat u moet doen om dit jaar een tegemoetkoming te krijgen.

Hoe hoog mag uw inkomen zijn?

Uw (gezamenlijke) inkomen moet onder de volgende grenzen liggen:

  110% sociaal minimum 130% sociaal minimum
Alleenstaand en jonger dan AOW gerechtigd € 27.577 € 32.591
Alleenstaand en AOW gerechtigd € 19.834 € 23.441
Gehuwd/samenwonend en jonger dan AOW gerechtigd € 41.366 € 48.887

Gehuwd/samenwonend en AOW gerechtigd

€ 27.063 € 31.984

Hoe komt u aan een bewijs van uw inkomen?

Bij de belastingdienst kunt u om een bewijs van uw inkomen vragen. Dit heet een “inkomensverklaring”. Vraag deze verklaring op voor u en (indien van toepassing) uw partner voor het jaar 2021 of 2022.
Dit kunt u doen via de Belastingtelefoon op telefoonnummer 0800 0543.

Wat is een bewijs van chronische ziekte of handicap?

Als u een Wmo-voorziening van de gemeente heeft, dan hoeft u niets in te leveren. Heeft u dit niet, dan kan u de volgende stukken gebruiken om aan te tonen dat u chronisch ziek bent:

 • het bewijs dat u voor 80-100% arbeidsongeschikt bent
 • Een indicatie WLZ (Wet Langdurige Zorg)
 • Een bewijs dat u langdurige thuiszorg nodig heeft
 • Een Gehandicaptenparkeerkaart

Wat zijn meerkosten?

Meerkosten zijn extra kosten die iemand zonder ziekte of handicap niet heeft.

Het gaat om kosten die u maakt in 2023. De kosten worden niet op een andere manier vergoed (bijv. door uw zorgverzekering, werkgever, Wmo of de belastingdienst).

Voorbeelden van deze meerkosten zijn:

 • overschrijden van uw eigen risico zorgverzekering
 • Genees- en heelkundige hulp (bijv. rekening van therapeut of arts)
 • Voorgeschreven medicijnen (die uw zorgverzekering niet vergoed)
 • Reiskosten (bijv. naar arts/ziekenhuis)
 • Dieet of voorschrift van een arts of erkende diëtist
 • Woningaanpassingen
 • Verhuiskosten (zoals de kosten van een verhuiswagen of nieuwe stoffering)
 • Inrichtingskosten in verband met COPD/astma/longziekten/medisch vastgestelde allergieën
 • Hulpmiddelen (bijv. rollator of sportvoorzieningen)
 • Extra uitgaven voor kleding en beddengoed
 • Energiekosten
 • Uitgaven voor extra gezinshulp
 • Alarmeringskosten
 • Maaltijdvoorziening

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met het Sociaal Loket op telefoonnummer 14 0162.

Aanvraagformulier