Toekomstvisie

Toekomstvisie 2040
 

Dit jaar gaat de gemeente haar Toekomstvisie opnieuw bekijken. Wat vinden onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties belangrijk als het gaat om werken, wonen en leven in de gemeente Drimmelen met het vizier op 2040.

De koers naar de toekomst
 

Het belangrijkste doel van de Toekomstvisie is het in kaart brengen van de toekomstwens van iedereen die betrokken is bij de gemeente Drimmelen. De visie die hieruit ontstaat leggen we vast zodat de gemeente hier tijdens het vaststellen van nieuw beleid rekening mee kan houden.

Swipcratie


Om tot de Toekomstvisie te komen doorlopen we verschillende stappen. Het eerste onderdeel van het proces was de Swipocratie, een beeldende enquête waar we voorkeuren kunnen worden aangegeven. De uitslagen van de Swipocratie zijn gebruikt als input voor de discussietafels tijdens de Denktank 2040.

Denktank 2040
 

Tijdens deze interactieve avond zijn we met collega's, inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers ingegaan op relevante thema’s in het kader van de Toekomstvisie. De relevantie bepaalden de deelnemers zelf.

Doelgroepsafari
 

Ook hebben we voor bepaalde doelgroepen aanvullende activiteiten georganiseerd. Zo hebben we een tekenwedstrijd voor de kinderen georganiseerd, waar zij hun DrimmelDroom konden inleveren en zijn we in gesprek gegaan met ouderen in de samenleving.

D-600
 

Als laatste bijeenkomst organiseren we de D-600. Op deze avond maken we een verdiepingsslag op de resultaten van de Denktank 2040. Samen gaan we op zoek naar de juiste balans in de keuzes die de gemeente kan maken en hoe we hierin gaan investeren. De genodigden nemen zelf plaats op de stoel van de gemeente en geven aan waarin men zou investeren en welke keuzes de gemeente het beste kan maken richting de toekomst. Ook uw mening vinden wij erg belangrijk. Daarom nodigen wij u uit voor de D-600 op:

  • Dinsdag 5 november
  • Van 19.30 uur tot 21.30 (inloop vanaf 19.00 uur)
  • Locatie: Gemeentehuis, Park 1 Made

Aanmelden
 

U kunt zich aanmelden voor de D-600 door vóór 28 oktober een email te sturen naar het Door & Door Team op toekomstvisie@drimmelen.nl