Toekomstvisie 2040

Wat voor een gemeente wil Drimmelen zijn rond het jaar 2040? En wat moet daarvoor gebeuren? We willen graag een aantrekkelijke gemeente zijn én blijven voor (toekomstige) inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Een visie helpt daarbij. Daarom vragen we iedereen die in gemeente Drimmelen woont en onderneemt, verenigingen en maatschappelijke organisaties, om mee te denken over welke keuzes de gemeente het beste kan maken. De toekomstvisie ontwikkelen we voor en door iedereen die betrokken is bij onze blauwgroene gemeente. Niet alleen voor nu, maar ook voor onze (klein-)kinderen. Bij het ontwikkelen van de Toekomstvisie is toegewerkt naar een stip aan de horizon: het jaar 2040.

De toekomstvisie is gevormd in lijn met de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie wordt vastgelegd hoe de fysieke omgeving van gemeente Drimmelen er in 2040 uit komt te zien.

Hoe hebben we de toekomstvisie gevormd?

Om tot de toekomstvisie te komen zijn verschillende stappen doorlopen;

 • Van Binnen
  In deze fase hebben we gekeken welke informatie er intern al aanwezig is over toekomstige ontwikkelingen.
 • Naar Buiten
  Tijdens interactieve sessies met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instanties hebben we zoveel mogelijk input opgehaald om vorm te geven aan de visie. De volgende activiteiten hebben onderdeel uitgemaakt van deze fase: de Swipocratie, de Doelgroepen safari’s en de Denktank 2040.
 • Informatie checken
  Aan de hand van alle opgehaalde informatie zijn toekomstperspectieven opgesteld. Deze zijn tijdens een interactief museum getoetst. Deelnemers zijn uitgenodigd op naam en vertegenwoordigden een dwarsdoorsnede van de bevolking en de dorpen.
 • Toekomstvisie 2040
  Alle getoetste scenario’s zijn gebundeld in de Toekomstvisie 2040. Deze bestaat uit het visiedocument, een vaarkaart en een video.

Onderstaand de Toekomstvisie voor en door Drimmelen, vastgesteld in de raadsvergadering van 5 maart 2020..