Toekomstvisie 2040

Wat voor een gemeente wil Drimmelen zijn rond het jaar 2040? En wat moet daarvoor gebeuren? We willen graag een aantrekkelijke gemeente zijn én blijven voor (toekomstige) inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Een visie helpt daarbij. Daarom vragen we iedereen die in gemeente Drimmelen woont en onderneemt, verenigingen en maatschappelijke organisaties, om mee te denken over welke keuzes de gemeente het beste kan maken. De toekomstvisie ontwikkelen we voor en door iedereen die betrokken is bij onze blauwgroene gemeente. Niet alleen voor nu, maar ook voor onze (klein-)kinderen. Bij het ontwikkelen van de Toekomstvisie is toegewerkt naar een stip aan de horizon: het jaar 2040.

De toekomstvisie is gevormd in lijn met de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie wordt vastgelegd hoe de fysieke omgeving van gemeente Drimmelen er in 2040 uit komt te zien.

Hoe hebben we de toekomstvisie gevormd?

Om tot de toekomstvisie te komen zijn verschillende stappen doorlopen;

 • Van Binnen
  In deze fase hebben we gekeken welke informatie er intern al aanwezig is over toekomstige ontwikkelingen.
 • Naar Buiten
  Tijdens interactieve sessies met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instanties hebben we zoveel mogelijk input opgehaald om vorm te geven aan de visie. De volgende activiteiten hebben onderdeel uitgemaakt van deze fase: de Swipocratie, de Doelgroepen safari’s en de Denktank 2040.
 • Informatie checken
  Aan de hand van alle opgehaalde informatie zijn toekomstperspectieven opgesteld. Deze zijn tijdens een interactief museum getoetst. Deelnemers zijn uitgenodigd op naam en vertegenwoordigden een dwarsdoorsnede van de bevolking en de dorpen.
 • Toekomstvisie 2040
  Alle getoetste scenario’s zijn gebundeld in de Toekomstvisie 2040. Deze bestaat uit het visiedocument, een vaarkaart en een video.

Onderstaand de Toekomstvisie voor en door Drimmelen, vastgesteld in de raadsvergadering van 5 maart 2020.. 

Kunt u vanwege een beperking de bovenstaande pdf niet lezen dan vindt u hieronder de samenvatting:

Toekomstvisie 

In de toekomstvisie staat beschreven welke koers de gemeente op wil richting het jaar 2040 als het gaat om wonen, werken, leven en recreëren in de gemeente Drimmelen. De Toekomstvisie is ontwikkeld in samenwerking met inwoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties die zijn gevraagd mee te denken over relevante thema’s.  

Informatie

Informatie is op verschillende manieren, bij verschillende partijen verzameld en is vervolgens door een werkgroep getoetst. De Toekomstvisie is ontwikkeld in nauwe samenhang met de omgevingsvisie. In de toekomstvisie staat beschreven welke koers de gemeente op wil richting het jaar 2040 als het gaat om wonen, werken, leven en recreëren in de gemeente Drimmelen.  

De Toekomstvisie kent de volgende toekomstperspectieven; 

 • Samen werken aan de toekomst 
 • Levendige gemeente 
 • Onze blauwgroene motor 
 • Toekomstbestendige gemeente. 

In het onderdeel ‘Samen werken aan de toekomst’ staat dat iedereen mee mag doen en gelijke kansen krijgt in een inclusieve samenleving. De gemeente kan ontmoeten en verbinden stimuleren, en faciliteren. Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd en er wordt hulp aangeboden door de gemeente Drimmelen en door het eigen netwerk. De gemeente kan hierin een bemiddelende rol spelen en biedt voldoende faciliteiten aan.  

In het thema ‘Levende gemeente’ staat dat er, naast het blauwgroene karakter dat behouden moet blijven, voldoende woonmogelijkheden worden gecreëerd. Gezien de vergrijzing en de woningnood vraagt dit soms om creatieve oplossingen. Met het oog op klimaat en de drukte op de wegen moet er gekeken worden naar een verbetering van voet- en fietspaden en alternatieve vormen van vervoer, zoals deelauto’s. Laadpalen zullen worden vermenigvuldigd. 

In het thema ‘Onze blauwgroene motor’ wordt beschreven hoe de gemeente haar unieke natuur rondom de Biesbosch kan beschermen en tegelijkertijd economische en toeristische kansen kan benutten. De natuur draagt daarnaast bij aan de vermindering van wateroverlast en hittestress.  In 2040 worden de kernen gekenmerkt door winkels en bedrijven, die goed bereikbaar zijn. Koop lokaal is en blijft het credo.   

Drimmelen is zich als ‘Toekomstbestendige gemeente’ bewust van haar rol in de klimaatproblematiek zodat toekomstige generaties gezond en veilig op kunnen groeien. Delen van de openbare ruimte worden aangepakt zodat we weerbaarder zijn tegen veranderingen in het klimaat. Inwoners kunnen helpen door bijvoorbeeld tuinen te vergroenen. Om toekomstbestendig te worden moet ook kritisch worden gekeken naar het verbruik van energie en grondstoffen zodat Drimmelen zo snel mogelijk op groene energie draait. De toekomstvisie is voor en door Drimmelen gemaakt. Nu is het ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid om daar, samen met de gemeente, de gemeenteraad en inwoners, een succes van te maken.