Twee toekomstige woningbouwlocaties in Hooge Zwaluwe aangewezen

Na een periode van gesprekken met inwoners, een enquête en ruimtelijk onderzoek heeft het college de voorkeurslocaties gekozen voor de bouw van minimaal 75 woningen in Hooge Zwaluwe. Eén locatie ligt aan de noordrand van het dorp, aan de Ruilverkavelingsweg, en één aan de zuidkant, aan de Kerkdijk. Het college verwacht hiermee te kunnen voorzien in de opgave die de gemeente heeft voor woningbouw in Hooge Zwaluwe in de komende 10 tot 15 jaar.

Zoekproces

Het college wil graag dat er in Hooge Zwaluwe voldoende woningen beschikbaar komen in de komende jaren. Tot 2030 streeft het daarom naar de ontwikkeling van minimaal 75 nieuwe woningen in of bij het dorp. Om hier locaties voor te vinden is een zorgvuldig zoekproces doorlopen. Inwoners en ondernemers zijn betrokken met een omgevingsdialoog en een enquête die 535 keer is ingevuld door mensen van alle leeftijden. De resultaten van deze gesprekken en de enquête zijn samen met de ruimtelijke zoektocht samengebracht in het rapport ‘Kansrijke woningbouwlocaties in Hooge Zwaluwe’. Het college heeft ingestemd met het rapport en de twee voorgestelde voorkeurslocaties.

Vervolg

Beide voorkeurslocaties zijn eerder al vastgelegd in de Omgevingsvisie. Daarom hoeven deze locaties niet opnieuw door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Het college bespreekt de voorkeurslocaties wel met de gemeenteraad in een openbare informatieronde op 12 januari 2023 en een opinieronde op 19 januari 2023. Op die manier toetst het college of de gemeenteraad de voorgestelde visie voor Hooge Zwaluwe deelt. De betreffende grondeigenaren zijn op de hoogte gebracht van het besluit. Zij zijn aan zet voor het maken van plannen. 

Wat eraan vooraf ging

Op 20 april 2022 is er een omgevingsdialoog georganiseerd over kansrijke woningbouwlocaties in Hooge Zwaluwe. Op deze dag is er gesproken over geschikte woningbouwlocaties.
Daarnaast kregen aanwezigen de mogelijkheid om via een enquête aan te geven wat volgens hen kansrijke en/of ongeschikte locaties voor woningbouw in Hooge Zwaluwe zijn. De enquête is ook gedeeld op de sociale mediakanalen en de website wijzijndrimmelen.nl zodat geïnteresseerden, die niet bij de omgevingsdialoog aanwezig waren, de enquête op een later moment konden invullen. Ook zijn we naar de voetbalvereniging HZ ’75 gegaan om de jongere doelgroep te bereiken. Tot 8 mei 2022 heeft de enquête opengestaan. Uit de resultaten blijkt dat er een goede afspiegeling van betrokken partijen uit de omgeving is. De enquête is 535 keer ingevuld door inwoners, ondernemers en andere betrokkenen van Hooge Zwaluwe van verschillende leeftijden. Alle opbrengsten van de omgevingsdialoog/enquête en de ruimtelijke/stedenbouwkundige analyse zijn verwerkt in het rapport.

Vragen?

U kunt contact opnemen met mevrouw N. Stremme, via nstremme@drimmelen.nl of bellen via 140162.