Uitkering van de gemeente - bijstand

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u geen recht hebt op een andere uitkering en onvoldoende inkomen of vermogen hebt om van te leven. De aanvraag voor een bijstands- of IOAW-uitkering doet u bij uw gemeente. De gemeente bepaalt of u een uitkering krijgt. Als u vóór 1965 bent geboren, komt u misschien in aanmerking voor een IOAW-uitkering. In afwijking van de bijstandsregels geldt voor de IOAW geen vermogensgrens. U moet dan langer dan 3 maanden een WW uitkering hebben ontvangen

Voorwaarden voor een bijstandsuitkering of IOAW-uitkering

Op www.rijksoverheid.nl leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om een uitkering te krijgen. Vul in het zoekscherm 'bijstand' in.

U kunt zich telefonisch melden voor een bijstandsuitkering via telefoonnummer 14 0162
( vraag naar de front-office). U kunt ook naar het gemeentehuis komen en u persoonlijk melden bij de medewerkers van de front-office Sociale Zaken. De front-office is geopend van 9.00 tot 12.30 uur.

Wat gebeurt er met uw melding

Zodra u zich gemeld hebt voor een bijstandsuitkering wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij de uitnodiging ontvangt u een aanvraagformulier + boodschappenlijstje met de gegevens die u moet meenemen. Het is ook mogelijk om direct een aanvraagformulier bij de melding mee te nemen. Bij de uitnodiging voor het intakegesprek wordt dit dan niet nagezonden. De procedure van behandeling wordt niet versneld door eerdere verstrekking van het aanvraagformulier.

Tussen datum melding en intakegesprek biedt de gemeente u 4 workshops aan die u moet volgen. Tijdens deze workshop krijgt u uitleg over uw rechten en plichten, uw sollicitatie activiteiten, vacatures en budgetbeheer.

Hebt u een partner of echtgenoot waarmee u samenwoont? Dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan en gelden de verplichtingen voor uw beiden.

Hebt u huisgenoten (bijvoorbeeld een partner, ouders of kinderen boven de 21 jaar)? Dan krijgt u minder bijstand. Dit is de kostendelersnorm in de bijstand. Op rijksoverheid.nl leest u meer over de kostendelersnorm in de bijstand.

Zodra u zich gemeld hebt voor een bijstands- of IOAW-uitkering  start uw sollicitatieverplichting. U moet zelf actief op zoek gaan naar werk. Bewaar al uw sollicitaties, zoals sollicitatiebrieven, digitale sollicitaties en inschrijvingen/ registraties bij uitzendbureaus.

Voor jongeren tot 27 jaar geldt dat zij ook op zoek moeten gaan naar een opleiding (BOL en/of BBL).