Veilige sport en schoolroutes

We werken aan het realiseren van veilige sport- en schoolroutes in de gemeente Drimmelen. Zodat kinderen veilig en zelfstandig naar hun school en sport toe kunnen, zowel te voet als op de fiets.

Wat u moet weten

  • We zorgen er voor dat we in 2025 in alle dorpen maatregelen hebben genomen om sport- en schoolroutes veiliger te maken
  • Maatregelen om sport- en schoolroutes veilig te maken kunnen heel divers zijn; van het aanpassen van de inrichting van een weg tot het plaatsen van extra verlichting. En van het maken van een oversteekplaats tot het aanleggen van een snelheidsremmer
  • We geven het straatmeubilair bij scholen ook meteen een opfrisbeurt
  • Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. We geven hier per dorp aan wat we gaan doen om de sport- en schoolroutes veiliger te maken

Wat we gaan doen

  • In 2023 zijn we gestart in Wagenberg. Daar onderzochten we wat de meest gebruikte routes zijn die kinderen afleggen van/naar school en sport. We onderzochten daarna de huidige verkeerssituaties en hebben ouders en kinderen gevraagd welke knelpunten zij onderweg ervaren. Hieruit is een maatregelenpakket gekomen voor verbeteringen op de sport- en schoolroutes. In 2024 gaan we aan de slag met het uitvoeren van de maatregelen
  • In het voorjaar van 2024 voeren we hetzelfde onderzoek uit in Lage Zwaluwe en Terheijden. De planning is om in het najaar van 2024 te starten met het uitvoeren van maatregelen op de sport- en schoolroutes in Lage Zwaluwe en Terheijden
  • Vervolgens pakken we ook de dorpen Made, Hooge Zwaluwe en Drimmelen aan

Waarom we dit doen

In het coalitieakkoord ‘Bouwen aan een duurzaam, sociaal en veilig Drimmelen’ staat het volgende aangegeven: “Na het aanleggen van een Rode loper/Goeiestoepkesroute in ieder dorp van Drimmelen, leggen we ook in ieder dorp ‘Sport- en Schoolroutes’ aan. Via deze routes kunnen kinderen op een veilige manier naar school en hun sportvereniging lopen en fietsen”.

Meedenken en meedoen

We benaderen ouders, kinderen en andere belanghebbenden via de scholen en sportverenigingen. Zij kunnen meedenken op speciale themabijeenkomsten. Na afloop van de onderzoeksfase worden zij ook geïnformeerd over de te nemen maatregelen. Als een maatregel gevolgen heeft voor andere inwoners zullen we hen uiteraard hierover informeren. Heeft u een goede tip voor dit project, mail ons dan gerust op onderstaand mailadres. We horen graag uw ideeën.

Contact

Rein Steenbergen, projectleider
Telefoonnummer: 14 0162
E-mail: openbarewerken@drimmelen.nl