Ventvergunning

Als u huis aan huis goederen te koop wilt aanbieden heeft u hiervoor een vergunning nodig. Na het indienen van het formulier beslist de gemeente binnen 8 weken over uw aanvraag.
  • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • Venten is toegestaan op maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur
  • Venten op zondag is verboden
  • U mag met de verkoopwagen alleen stilstaan als u klanten hebt. Anders moet u doorrijden
  • Minimale leeftijd 18 jaar
  • Het is verboden te venten bij evenementen, tenzij er toestemming is van de organisator
  • Als u etenswaren of drinken verkoopt, moet u voldoen aan de eisen van de Voedsel en Waren Autoriteit, te vinden onder www.vwa.nl
  • Wanneer een aanvraagformulier niet volledig is ingevuld wordt deze niet in behandeling genomen
  • U moet de aanvraag minimaal 8 weken van tevoren doen door middel van het aanvraagformulier

De kosten voor het aanvragen van een ventvergunning zijn als volgt:

Periode Kosten
1 dag

€ 6,80

1 week € 10,50
1 maand € 27,10
1 kwartaal € 44,25
1 jaar € 67,55