Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad heeft drie vergaderingen per maand, de informatieonde, de opinieronde en besluitvormende raadsvergadering. U kunt de agenda en de vergaderstukken van elke vergadering inzien. Van de opinieronde en de besluitvormende vergadering worden digitale verslagen gemaakt. Deze vergaderingen kunt u ook live volgen via onze streamdienst.

Vergaderschema

In het vergaderschema  ziet u wanneer de gemeenteraad vergadert. Door op de datum te klikken kunt u de agenda en onderliggende stukken van deze vergadering raadplegen.
Daarnaast is er ook een totaaloverzicht van de vergaderingen in 2017.
De vergaderingen vinden op donderdag plaats​

Audio/Videoverslagen & Live uitzendingen

Van de opinierondes en de raadsvergaderingen wordt een verslag gemaakt.
U kunt deze verslagen zien en beluisteren.

Ook kunt u de vergaderingen live volgen via onze streamdienst.
Vlak voordat de vergadering begint wordt er verbinding gemaakt met de raadszaal en kunt u meekijken tijdens de vergadering. Als er geen vergaderingen zijn ziet u de volgende tekst: ' momenteel is er nog geen stream beschikbaar' in de mediaplayer.

Uitleg vergaderingen

De vergaderingen van de gemeenteraad vinden via een driefasen model plaats:
Informatieronde
Is bedoeld voor informatieverstrekking aan raads- en burgerleden en aanwezige burgers met ruimte voor het stellen van informatieve of toelichtende vragen.
Opinieronde
Is een verkennende en/of kaderstellende discussie waarin raads- en burgerleden hun standpunt bepalen over een agendapunt.
Raadsvergadering
In deze vergadering neemt de gemeenteraad de besluiten.

Inspreken bij de opinieronde

U kunt als inwoner ook úw standpunt over een voorstel dat wordt behandeld mondeling toelichten. U kunt dan voordat een voorstel wordt behandeld inspreken. Heeft u hier belangstelling voor dan dient u dit vooraf te melden aan de raadsgriffier. Inspreken is aan regels gebonden.  De regels zijn vermeld in het inspreekformulier.

Wanneer u gebruik wilt maken van het inspreekrecht, dient u het inspreekformulier in te vullen en tijdig op te sturen naar de raadsgriffier.