Verhuizing doorgeven

Wanneer u binnen de gemeente Drimmelen of naar de gemeente Drimmelen gaat verhuizen, bent u verplicht deze verhuizing door te geven. U moet uw verhuizing maximaal 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing doorgeven. Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Aangifte van verhuizing dient u te doen in de volgende situaties:

 • U verhuist binnen de gemeente
 • U vestigt zich vanuit een andere gemeente in de gemeente Drimmelen
 • U emigreert naar het buitenland

Gaat u samenwonen waarbij 1 persoon al op dit adres woont of komen de kinderen weer thuis wonen dan moet u ook gebruik maken van het formulier ”verklaring toestemming hoofdbewoner” Bij online aangifte moet u dit formulier digitaal beschikbaar hebben.

 • iedereen van 18 jaar en ouder is verplicht aangifte te doen bij een verhuizing. Ouders, voogden of verzorgers moeten dit voor minderjarigen doen. Hierop geldt een uitzondering: 16 en 17 jarigen kunnen zelf aangifte doen.
 • Echtgenoten/geregistreerde partners kunnen voor elkaar aangifte doen naar hetzelfde nieuwe adres.
 • Ouders en meerderjarige kinderen, die op hetzelfde adres wonen, kunnen ook voor elkaar aangifte doen naar hetzelfde nieuwe adres.
 • In andere gevallen kan een meerderjarige worden gemachtigd om de aangifte te doen.
 • In geval van verblijf in een instelling voor gezondheidszorg is het hoofd van de instelling bevoegd om aangifte te doen.
 • Als u de verhuizing van te voren meldt, gaat de adreswijziging in op de dag dat u verhuist.
 • Uiterlijk 5 werkdagen na de verhuisdatum zijn uw gegevens aangepast. U kunt uw gegevens zelf controleren via mijn.overheid.nl. U heeft hier uw DigiD voor nodig.
 • De persoonsgegevens die de gemeente van u heeft, worden gebruikt door ruim 600 overheidsorganisaties. Van de Belastingdienst tot de leerplichtambtenaar. Het is belangrijk dat uw gegevens kloppen, om vervelende verrassingen te voorkomen.
 • Verhuist u vanuit een andere gemeente naar Drimmelen? Uw oude gemeente krijgt automatisch het nieuwe adres door.
 • U kunt u verhuizing online doorgeven of een afspraak maken als u dit persoonlijk wil doen.

Gaat u samenwonen waarbij 1 persoon al op dit adres woont of komen de kinderen weer thuis wonen dan moet u ook gebruik maken van het formulier ”verklaring toestemming hoofdbewoner” Bij online aangifte moet u dit formulier digitaal beschikbaar hebben.

Geen