Verklaring omtrent gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. U hebt een VOG bijvoorbeeld nodig als u gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs. Gebruik het aanvraagformulier, vul het volledig in en neem het mee naar uw afspraak in het gemeentehuis.

Meer informatie:
website justis

  • Vraagt u voor uzelf een VOG aan? Gebruik het formulier dat u heeft gekregen van uw werkgever of het aanvraagformulier VOG Natuurlijke Personen van Dienst Justis.
  • Vul het aanvraagformulier samen met uw werkgever in en neem het mee naar de afspraak.
  • Voor vrijwilligers is een VOG gratis online aan te vragen. De organisatie waar de vrijwilliger werkt moet deze aanvragen bij aanvragen bij Justis.

Uw aanstaande werkgever kan een VOG ook online aanvragen bij Dienst Justis. Dan hoeft u dan niet naar het gemeentehuis te komen. Uw werkgever moet dan wel beschikken over eHerkenning.

Beoordeling

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG per post thuisgestuurd van Dienst Justis. Als het ministerie de aanvraag afwijst, krijgt u daarover een brief.

  • volledig ingevuld aanvraagformulier VOG
  • uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • geld. U betaalt contant of per pin
Product Kosten 2024
Verklaring omtrent gedrag (vog) € 41,35