Vertrek naar buitenland doorgeven

Verhuist u naar het buitenland? Geef dan uw verhuizing online door.

Let op! Als datum van vertrek wordt de dag opgenomen waarop de aangifte is ontvangen.

 

  • U bent verplicht om aangifte te doen van vertrek als u langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat.
  • U bent verplicht het nieuwe land van verblijf en uw eerste adres in dat land aan te geven
  • Als datum van vertrek wordt de dag opgenomen waarop de aangifte is ontvangen
  • In de laatste 5 dagen voor vertrek geeft u uw verhuizing naar het buitenland door

BEWIJS VAN UITSCHRIJVING
Heeft u bewijs van uitschrijving nodig? Geef dit dan aan in het veld: “aanvullende gegevens” Geef daarbij aan of u het bewijs via de post of per e-mail wilt ontvangen.

 

  • uw identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart)

Geen