Verzwaring riolering Gijster - Made

Start datum uitvoering : eerste kwartaal 2024
Gereed :  vierde kwartaal 2024

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid : Harry Bakker
  • Ambtelijk verantwoordelijk Projectleider: Cees van den Biggelaar

Aanleiding 

De aanleiding van dit project is de te kleine riolering in de Gijster in Made. De Gijster is voor een deel  ook een belangrijke afvoer vanuit het centrum van Made naar het oppervlakte water van het buitengebied.
Ons rioolstelsel is in zijn geheel doorgerekend door Royal Haskoning DHV. Hierbij is ook gekeken of de capaciteit op de lange termijn voldoet. De klimaatverandering zorgt steeds vaker voor wateroverlast en dat moeten we voorkomen.
Uit de berekeningen kwam naar voren dat er in de Gijster, De Kindem en de Elft voor een deel grotere rioolbuizen moeten komen. Het gaat om het vervangen van 242 meter gemengd rioolsysteem. Momenteel wordt er door Civieltechnisch Ingenieursbureau Adcim bv. een ontwerp gemaakt om te kijken hoe we de maatregelen het beste vorm kunnen geven.

Fasering

Het project bestaat uit een gedeelte van de Gijster (tussen Moken en Elft), De Kindem (tussen De Slek en Gijster en tussen De Heenplaat en Elft) en de Elft (tussen Gijster  en huisnr 48). Hoe, waar en wanneer men aan het werk is kunnen we in deze fase van het project nog niet precies aangeven. Tijdens de voorbereiding kan het zijn dat u personen in de wijk rond ziet lopen die zaken opmeten of onderzoeken. Zij doen dit in opdracht van de gemeente.

Bewoners / participatie

Omdat de straat op zijn kop gaat kunnen we ook (kleine) wijzigingen aanbrengen in de straat. We gaan in ieder geval de parkeerplaatsen rondom het speelterrein voorzien van groene verharding. De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners betrokken worden bij de inrichting van hun straat. Zodra de eerste ontwerpen gereed zijn nodigen wij de betrokken bewoners uit voor een inloopavond op het gemeentehuis. Zij worden hier per brief over geinformeerd.

Communicatie

Bewoners worden via bewonersbrieven geïnformeerd.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider de heer C. van den Biggelaar van de Gemeente Drimmelen, of met de werkvoorbereider/toezichthouder de heer  C. Godschalk van de gemeente Drimmelen.
De gemeente werkt tijdens de uitvoering met de 'BouwApp'. U kunt de BouwApp downloaden in de appstore van Apple of in Google Play Store en installeren op uw smartphone of tablet. Bij de start van het project (eerste kwartaal van 2024) vindt u hier actuele informatie over de voortgang van het project.

Bijlage

 

De gemeente gaat de riolering in een gedeelte van de Gijster, Kindem en de Elft groter maken. De onderstaande tekening geeft het gebied aan waarbinnen wij de werkzaamheden aan de riolering gaan uitvoeren. Dit is met een stippellijn aangegeven.