Vestiging vanuit het buitenland

Komt u uit het buitenland en wilt u (weer) in Nederland gaan wonen? En gaat u zich vestigen in de gemeente Drimmelen dan is het volgende van toepassing:

 • U kunt hiervoor alleen op afspraak bij ons terecht
 • Alle verhuizende personen komen met u mee
 • U verblijft tenminste 4 maanden in een half jaar in Nederland
 • Neem een geldig identiteitsbewijs mee
 • Schrijft u binnen 5 dagen (na aankomst) in bij de gemeente

Graag vooraf telefonisch een afspraak maken tel. 140162.

 

 

Als u vanuit het buitenland verhuist naar de gemeente Drimmelen dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente Drimmelen. Heeft u een partner en/of kinderen die ook moeten worden ingeschreven, dan moeten zij met u meekomen.

Korter dan 4 maanden verblijf in Nederland
Bent u regelmatig in Nederland, maar korter dan 4 maanden per jaar of werkt u als buitenlander in Nederland? Dan kunt u zich als niet ingezetene laten in schrijven bij een RNI gemeente. Dit kan niet bij alle gemeenten. In een aantal gemeenten zijn hiervoor speciale inschrijvingsloketten aanwezig. Voor de gemeente Drimmelen is dat de gemeente Breda. Meer informatie over de RNI gemeenten vindt u op de website van de rijksoverheid. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/waar-registratie-niet-ingezetenen-rni

Rechtmatig verblijf
Uw verblijf in Nederland moet rechtmatig zijn. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

 • u heeft de Nederlandse nationaliteit
 • u heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie
 • u heeft een geldige verblijfsvergunning

Bent u binnen een half jaar langer dan 3 maanden achter elkaar in Nederland? Dan heeft u een verblijfsvergunning nodig. Deze vraag u aan bij de Immigratie en naturalisatiedienst

Inwonen
Gaat u samenwonen waarbij 1 persoon al op dit adres woont of komen de kinderen weer thuis wonen dan moet u ook gebruik maken van het formulier ”verklaring toestemming hoofdbewoner”

 • al uw identiteitsbewijzen (paspoort, ID-kaart, rijbewijs)
 • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
 • bewijs dat u hier woont zoals een kopie van uw huur- of koopcontract
 • als u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt: een bewijs van uitschrijving
 • als u die heeft: originele gelegaliseerde en vertaalde buitenlandse documenten van uzelf en van uw kinderen, zoals geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakten
 • andere documenten die betrekking hebben op uw persoonlijke status
 • Gaat u samenwonen waarbij 1 persoon al op dit adres woont dan moet u ook gebruik maken van het formulier ”verklaring toestemming hoofdbewoner"

 

Geen