Vluchtelingen uit Oekraïne

De inval van Rusland in Oekraïne volgen we ook in Drimmelen met afschuw. We leven mee met de inwoners en mensen op de vlucht. Ook hebben we diverse locaties waar we vluchtelingen uit Oekraïne een veilige plek bieden.

Gemeentelijke opvanglocaties Oekraïne

In de dorpen Made, Terheijden en Wagenberg en Hooge Zwaluwe huren we woningen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Van 13 november tot 29 december bieden we 24 vluchtelingen uit Oekraïne crisisnoodopvang in hotel ’t Trefpunt in Made.

Registratie en inschrijving

Wij registreren alle Oekraïense vluchtelingen die in onze gemeente verblijven. Mensen met de Oekraïense nationaliteit kunnen door de gemeente ook worden ingeschreven in de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP). Wij schrijven hen dan in op het adres waar zij in onze gemeente (tijdelijk) verblijven. Het is belangrijk dat zij zich kunnen identificeren met een (Oekraïens) paspoort of ander identiteitsbewijs.

Nadat iemand is ingeschreven in de BRP krijgt deze persoon een bevestiging van de inschrijving met een burgerservicenummer (BSN). Het is dan bijvoorbeeld ook mogelijk om een zorgverzekering af te sluiten. Op de website van de IND  vindt u de meest actuele informatie over inschrijving in de BRP.

Wilt u iemand met een Oekraïense nationaliteit laten inschrijven of heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met de gemeente via het telefoonnummer 14 0162.

Geen identiteitsbewijs 

Als er geen identiteitsbewijs is (waar de nationaliteit op staat), zoals een paspoort, identiteitskaart of binnenlands paspoort van Oekraïne, dan kunnen we de nationaliteit niet vaststellen. De persoon kan dan contact opnemen met de Oekraïense ambassade. De ambassade kan een document maken voor de inschrijving.

Identiteit kan niet vastgesteld worden

Personen van wie wij de identiteit niet kunnen vaststellen, kunnen wij nu niet inschrijven in de BRP. Wel is het belangrijk dat zij zich melden bij de gemeente, omdat we alle vluchtelingen uit Oekraïne moeten registreren.

Minderjarige kinderen zonder identiteitsbewijs

Minderjarige kinderen die in gezinsverband meekomen maar geen identiteitsbewijs hebben, kan de gemeente wel inschrijven. De ouders kunnen een verklaring onder eed of belofte afleggen, waarmee zij de kinderen kunnen laten inschrijven.


Werk en inkomen

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. Zij mogen ook in Nederland werken. Sinds 1 april 2022 hebben zij geen werkvergunning (officieel tewerkstellingsvergunning of twv) meer nodig. Hieronder is een overzicht te vinden van de meest gestelde vragen met betrekking tot werk en inkomen.

In de Regeling opvang ontheemden Oekraïne staan de regels voor opvang en leefgeld. Op de website van de Rijksoverheid zijn factsheets te vinden in het Nederlands, Oekraïens en Engels.  

Leefgeld

Oekraïense vluchtelingen hebben recht op een leefgelduitkering, vanaf het moment dat zij in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staan. Het leefgeld wordt maandelijks uitgekeerd.

Aanmelden

Aanmelden voor leefgeld kan door een e-mail te sturen naar: jschoenmakers@drimmelen.nl

Leefgeld

Het leefgeld is bedoeld voor maaltijden, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Het bedrag bestaat uit 3 delen. De hoogte van het bedrag hangt af van de soort opvang en van de leeftijd:

 • Deel voor maaltijden: €205 per persoon per maand. Dit bedrag is gelijk voor alle leeftijden.
 • Deel voor kleding en andere persoonlijke uitgaven: €55 per persoon per maand. Dit bedrag is gelijk voor alle leeftijden.
 • Deel voor extra bedrag in gastgezin. Dit noemen we de woontoelage
  - 18 jaar en ouder: € 215,00 per persoon per maand.
  - jonger dan 18 jaar: € 55,00 per persoon per maand.

Oekraïense vluchtelingen kunnen de woontoelage gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Zij kunnen dit geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.

Uitbetaling leefgeld

Vluchtelingen die recht hebben op leefgeld, krijgen hun leefgeld uitbetaald op hun rekeningnummer. Is iemand op een andere datum dan de eerste dag van de maand in de gemeente Drimmelen gekomen? Dan betalen wij het leefgeld de eerste keer vanaf de datum dat iemand is ingeschreven in het BRP. De maand daarna betalen wij het leefgeld op de eerste dag van de maand.

Betaling via Nederlandse bankrekening of prepaid pinkaart

Vluchtelingen uit Oekraïne die geen Nederlandse bankrekening hebben, krijgen van ons een BNG prepaid pinkaart. Hierop zetten wij het leefgeld voor de maand. Met de BNG prepaid pinkaart kan iemand via elke betaalautomaat in Nederland betalen. En contant geld opnemen.

Wijziging in de situatie

Geef dit aan ons door via Judith Schoenmakers via telefoonnummer 14 0162 of jschoenmakers@drimmelen.nl. Bijvoorbeeld in deze situaties:

 • Als iemand naar een ander opvangadres binnen de gemeente gaat. Dit kan betekenen dat de hoogte van het bedrag verandert.
 • Als iemand naar een ander opvangadres buiten de gemeente gaat. Het leefgeld via de gemeente Drimmelen stopt dan op de dag dat iemand naar een andere gemeente gaat. Het leefgeld kan aangevraagd worden bij de nieuwe gemeente.
 • Als iemand de opvang verlaat. Bijvoorbeeld omdat zij ergens anders woonruimte hebben gevonden.
 • Als iemand betaald werk gaat doen.

Werk

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in loondienst werken in Nederland. Ze moeten dan wel onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij het UWV. Ga naar de website van de UWV.

Een vluchteling uit Oekraïne heeft ook een BSN nummer nodig en een bewijs van verblijf nodig. 

Vrijwilligerswerk

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen vrijwilligerswerk doen, als zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning nodig, maar UWV toetst wel of het gaat om vrijwilligerswerk. De organisatie moet daarom een vrijwilligersverklaring aanvragen bij UWV. Deze verklaring is 3 jaar geldig en geldt niet voor 1 persoon, maar voor het soort vrijwilligerswerk. 

Overige vragen en antwoorden

Heeft u nog meer vragen met betrekking tot werk en inkomen van een Oekraïense vluchteling? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.


Zie ook

Enkele handige websites met informatie over opvang van Oekraïense vluchtelingen.

 • Ga naar de website Rijksoverheid  - informatie over Oekraïne van de overheid
 • Ga naar de website Takecarebnb  - platform dat vluchtelingen en gastgezinnen matcht
 • Ga naar de website Refugeehelp   - het online startpunt voor vluchtelingen uit Oekraïne in hun eigen taal
 • Ga naar de website VRMWB -  Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: opvang van vluchtelingen
 • Ga naar de website Vluchtelingenwerk Nederland - veel informatie en een overzicht van (hulp)initiatieven.