Vluchtelingen uit Oekraïne

De inval van Rusland in Oekraïne volgen we ook in Drimmelen met afschuw. We leven mee met de inwoners en mensen op de vlucht. Ook hebben we diverse locaties waar we vluchtelingen uit Oekraïne een veilige plek bieden.

Gemeentelijke opvanglocaties Oekraïne

In de dorpen Made, Terheijden en Wagenberg en Hooge Zwaluwe huren we woningen voor vluchtelingen uit Oekraïne. 

Registratie en inschrijving

Wij registreren alle Oekraïense vluchtelingen die in onze gemeente verblijven. Mensen met de Oekraïense nationaliteit kunnen door de gemeente ook worden ingeschreven in de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP). Wij schrijven hen dan in op het adres waar zij in onze gemeente (tijdelijk) verblijven. Het is belangrijk dat zij zich kunnen identificeren met een (Oekraïens) paspoort of ander identiteitsbewijs.

Nadat iemand is ingeschreven in de BRP krijgt deze persoon een bevestiging van de inschrijving met een burgerservicenummer (BSN). Het is dan bijvoorbeeld ook mogelijk om een zorgverzekering af te sluiten. Op de website van de IND  vindt u de meest actuele informatie over inschrijving in de BRP.

Wilt u iemand met een Oekraïense nationaliteit laten inschrijven of heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met de gemeente via het telefoonnummer 14 0162.

Geen identiteitsbewijs 

Als er geen identiteitsbewijs is (waar de nationaliteit op staat), zoals een paspoort, identiteitskaart of binnenlands paspoort van Oekraïne, dan kunnen we de nationaliteit niet vaststellen. De persoon kan dan contact opnemen met de Oekraïense ambassade. De ambassade kan een document maken voor de inschrijving.

Identiteit kan niet vastgesteld worden

Personen van wie wij de identiteit niet kunnen vaststellen, kunnen wij nu niet inschrijven in de BRP. Wel is het belangrijk dat zij zich melden bij de gemeente, omdat we alle vluchtelingen uit Oekraïne moeten registreren.

Minderjarige kinderen zonder identiteitsbewijs

Minderjarige kinderen die in gezinsverband meekomen maar geen identiteitsbewijs hebben, kan de gemeente wel inschrijven. De ouders kunnen een verklaring onder eed of belofte afleggen, waarmee zij de kinderen kunnen laten inschrijven.


Werk en inkomen

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. Zij mogen ook in Nederland werken. Sinds 1 april 2022 hebben zij geen werkvergunning (officieel tewerkstellingsvergunning of twv) meer nodig. Hieronder is een overzicht te vinden van de meest gestelde vragen met betrekking tot werk en inkomen.

In de Regeling opvang ontheemden Oekraïne staan de regels voor opvang en leefgeld. Op de website van de Rijksoverheid zijn factsheets te vinden in het Nederlands, Oekraïens en Engels.  

Leefgeld

Oekraïense vluchtelingen hebben recht op een leefgelduitkering, vanaf het moment dat zij in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staan. Het leefgeld wordt maandelijks uitgekeerd.
Het leefgeld is bedoeld voor maaltijden, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Het bedrag bestaat uit 3 delen. De hoogte van het bedrag hangt af van de soort opvang en van de leeftijd:

  • Deel voor maaltijden: €205 per persoon per maand. Dit bedrag is gelijk voor alle leeftijden.
  • Deel voor kleding en andere persoonlijke uitgaven: €55 per persoon per maand. Dit bedrag is gelijk voor alle leeftijden.
  • Deel voor extra bedrag in gastgezin. Dit noemen we de woontoelage
    - 18 jaar en ouder: € 215,00 per persoon per maand.
    - jonger dan 18 jaar: € 55,00 per persoon per maand.

Oekraïense vluchtelingen kunnen de woontoelage gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Zij kunnen dit geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.

Werk

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in loondienst werken in Nederland. Ze moeten dan wel onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij het UWV. Ga naar de website van de UWV.

Een vluchteling uit Oekraïne heeft ook een BSN nummer nodig en een bewijs van verblijf nodig. 

Vrijwilligerswerk

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen vrijwilligerswerk doen, als zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning nodig, maar UWV toetst wel of het gaat om vrijwilligerswerk. De organisatie moet daarom een vrijwilligersverklaring aanvragen bij UWV. Deze verklaring is 3 jaar geldig en geldt niet voor 1 persoon, maar voor het soort vrijwilligerswerk. 

Overige vragen en antwoorden

Heeft u nog meer vragen met betrekking tot werk en inkomen van een Oekraïense vluchteling? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid. Of stuur een e-mailbericht naar oekraine@drimmelen.nl.


Zie ook
 

10  mei 2024 Informatiebericht#11
24 maart 2024 Informatiebericht #10
27 februari 2024 Informatiebericht #9
16 februari 2024 Informatiebericht #8
2 februari 2024 Informatiebericht #7
23 januari 2024 Informatiebericht #6
12 januari 2024 Informatiebericht #5
2 januari 2024 Informatiebericht #4
22 december 2023 Informatiebericht #3
18 december 2023 informatiebericht #2
5 december 2023 informatiebericht #1