Voor- en Vroegschoolse Educatie

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig bij de zijn of haar ontwikkeling? Dan is er de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Blijkt uit een bezoek aan het consultatiebureau of aan de GGD dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft dan komt uw kind in aanmerking voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Onder bepaalde voorwaarden mag uw kind vaak gratis 1 of 2 dagdelen extra naar de opvang.

De Peuterstartprogramma's van Kibeo, die VVE-gecertificeerd zijn, bieden extra begeleiding vanaf 2,5 jaar. 

Toeslag

Wanneer u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, dan is er voor ouders die niet (allebei) werken een gemeentelijke peutertoeslag. Neem hiervoor contact op via telefoonnummer 140162.

Informatie

Ga voor meer informatie over de peuteropvang van Kibeo naar de pagina 'Peuteropvang' op deze website.