Voorwaarden tijdelijke mogelijkheid uitbreiding terrassen horeca

Sinds half maart 2020 heeft het Coronavirus Nederland in haar greep. Veel activiteiten werden niet meer toegestaan, waaronder bezoek aan de horeca. Deze ondernemers zijn hard getroffen door de verplichte sluiting. Nu de versoepelingen steeds meer vorm krijgen, komt er voor de horeca ook weer ruimte om te ondernemen. De versoepeling biedt zowel binnen als buiten mogelijkheden om gasten te ontvangen. 

Voorwaarden

Het uitbreiden of inrichten van het terras mag per 1 juni 2020. Uiteraard blijven voorwaarden van de noodverordening van kracht. Het bedrijf overlegt met omwonenden om problemen te voorkomen.
Het terras mag niet breder worden dan de gevelbreedte van het horeca pand. Verder moet het voldoen aan:  

 1. Het bedrijf heeft een drank- en horeca en/of exploitatie vergunning.
 2. Doorgang over of langs het terras moet voldoen aan de toegankelijkheidseisen (ook waarborgen 1,5 m afstand t.o.v. passanten).
 3. Het moet (verkeers)veilig zijn.
 4. De aansprakelijkheid voor gebruik en gevolgen zijn voor de ondernemer.
 5. Er mag geen geluidsoverlast plaatsvinden.
 6. Het terras mag niet op openbare parkeerplaatsen worden uitgebreid.
 7. Terrassen sluiten om 1.00 uur.
 8. De ondernemer ruimt het terras en omgeving (binnen een straal van 25 m.) de openbare ruimte op.
 9. Het terras levert geen belemmeringen op voor hulpdiensten.
 10. Het generaal pardon geldt tot 1 februari 2021.
 11. Er hoeft geen precario of huur te worden betaald.
 12. Bij “overtreding”  van de regels kan toestemming per individueel bedrijf (adres) worden ingetrokken, de gemeente ziet hierop toe. Ingangsdatum, voorwaarden en verruiming/beperkingen van de mogelijkheden worden met in achtneming van de geldende noodverordening VRMWB (Veiligheidsregio Midden en West-Brabant) vastgesteld. 
 13. Past het uitbreidingsplan van het terras niet onder deze voorwaarden dan overlegt de ondernemer met de gemeente. 
 14. Een terrasoverkapping kan worden toegestaan in overleg met de gemeente en ten minste onder de voorwaarde dat drie zijden van het terras geheel open blijven.

Zie ook het persbericht: Corona in de winter: gemeente werkt mee aan grotere terrassen en overkappingen d.d. 23 september 2020.