Voorwaarden tijdelijke mogelijkheid uitbreiding terrassen horeca

 

Voorwaarden

De gemeente staat het horecaondernemers toe hun terrassen te vergroten onder de volgende voorwaarden. De gemeente verwijst de horeca ook naar de regels die het Rijk hierover heeft opgesteld die gelden sinds 28 april 2021. Deze regels vindt u hier

 • Het uitbreiden of inrichten van het terras mag sinds 1 juni 2020
 • De voorwaarden van de noodwet (in werking getreden op 1 december 2020) blijven van kracht.
 • Het bedrijf overlegt met omwonenden om problemen te voorkomen.
 • Het terras mag niet breder worden dan de gevelbreedte van het horeca pand.
 • De terrasuitbreidingsmogelijkheid kan na overleg met de betreffende horecaondernemer voor korte periode wordt ingeperkt als een ander evenement (zoals bijvoorbeeld de kermis of een braderie) daardoor in het gedrang komt.
 • Het bedrijf heeft een drank- en horeca en/of exploitatie vergunning.
 • Doorgang over of langs het terras moet voldoen aan de toegankelijkheidseisen (ook waarborgen 1,5 m afstand t.o.v. passanten).
 • Het moet (verkeers)veilig zijn.
 • De aansprakelijkheid voor gebruik en gevolgen zijn voor de ondernemer.
 • Er mag geen geluidsoverlast plaatsvinden.
 • Het terras mag niet op openbare parkeerplaatsen worden uitgebreid.
 • Terrassen sluiten uiterlijk om 00.00 uur 
 • De ondernemer ruimt het terras en omgeving (binnen een straal van 25 m.) de openbare ruimte op.
 • Het terras levert geen belemmeringen op voor hulpdiensten.
 • De terrasuitbreidingsmogelijkheden gelden tot en met 31 december 2022.
 • Bij “overtreding” van de regels kan toestemming per individueel bedrijf (adres) worden ingetrokken, de gemeente ziet hierop toe. Ingangsdatum, voorwaarden en verruiming/beperkingen van de mogelijkheden worden met in achtneming van de noodwet vastgesteld.
 • Past het uitbreidingsplan van het terras niet onder deze voorwaarden dan overlegt de ondernemer met de gemeente.
 • Een terrasoverkapping kan worden toegestaan in overleg met de gemeente en ten minste onder de voorwaarde dat drie zijden van het terras geheel open blijven.