Voorwaarden tijdelijke mogelijkheid uitbreiding terrassen horeca

 

Voorwaarden

Als straks de horeca weer open mag, kunnen ondernemers hun terrassen vergroten onder de volgende voorwaarden. 

 • Het uitbreiden of inrichten van het terras mag sinds 1 juni 2020
 • De voorwaarden van de noodwet (in werking getreden op 1 december 2020) blijven van kracht.
 • Het bedrijf overlegt met omwonenden om problemen te voorkomen.
 • Het terras mag niet breder worden dan de gevelbreedte van het horeca pand.
 • De terrasuitbreidingsmogelijkheid geldt niet in de carnavalsperiode van 12 februari 2021 tot en met 16 februari 2021.
 • De terrasuitbreidingsmogelijkheid kan na overleg met de betreffende horecaondernemer voor korte periode wordt ingeperkt als een ander evenement (zoals bijvoorbeeld de kermis of een braderie) daardoor in het gedrang komt.
 • Het bedrijf heeft een drank- en horeca en/of exploitatie vergunning.
 • Doorgang over of langs het terras moet voldoen aan de toegankelijkheidseisen (ook waarborgen 1,5 m afstand t.o.v. passanten).
 • Het moet (verkeers)veilig zijn.
 • De aansprakelijkheid voor gebruik en gevolgen zijn voor de ondernemer.
 • Er mag geen geluidsoverlast plaatsvinden.
 • Het terras mag niet op openbare parkeerplaatsen worden uitgebreid.
 • Terrassen sluiten om 1.00 uur.
 • De ondernemer ruimt het terras en omgeving (binnen een straal van 25 m.) de openbare ruimte op.
 • Het terras levert geen belemmeringen op voor hulpdiensten.
 • De terrasuitbreidingsmogelijkheden gelden tot 1 oktober 2021.
 • Er hoeft geen precario of huur te worden betaald.
 • Bij “overtreding” van de regels kan toestemming per individueel bedrijf (adres) worden ingetrokken, de gemeente ziet hierop toe. Ingangsdatum, voorwaarden en verruiming/beperkingen van de mogelijkheden worden met in achtneming van de noodwet vastgesteld.
 • Past het uitbreidingsplan van het terras niet onder deze voorwaarden dan overlegt de ondernemer met de gemeente.
 • Een terrasoverkapping kan worden toegestaan in overleg met de gemeente en ten minste onder de voorwaarde dat drie zijden van het terras geheel open blijven.