Vrijwilligerswerk

De gemeente Drimmelen hecht veel waarde aan de bijdrage die vrijwilligers leveren aan de samenleving. Zij zijn vaak de smeerolie in de samenleving. Zij zijn actief voor verenigingen, organisaties en burgers.

Onbetaald en betaald vrijwilligerswerk

Onze gemeente kent veel vrijwilligers in onze gemeente die onbetaald vrijwilligers werk doen.
Zowel in verenigingsverband als individueel. Zij zijn onmisbaar in onze maatschappij.
 
Maar maatschappelijk actief zijn mag ook wat opleveren. Soms ontbreekt het een inwoner aan een sociaal vangnet of in ieder geval aan voldoende mensen om zich heen om klusjes of andere werkzaamheden te verrichten.
Zolang u als vrijwilliger geen marktconforme prijzen hanteert hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen. U verricht dan betaald vrijwilligerswerk.

Voorbeelden
 

Jonger dan 22 jaar
Een vergoeding van maximaal € 2,75 per uur met een maximum van € 170* per maand en € 1.700* per jaar.
Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

22 jaar of ouder
Een vergoeding van maximaal € 5,00 per uur met een maximum van € 170* per maand en € 1.700* per jaar.
Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding van uw inzet.

Bijstandsuitkering
De hoogte van uw uitkering verandert niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 170* per maand en € 1.700* per jaar.

* De maand- en jaarbedragen kunnen mogelijk jaarlijks veranderen.

Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet door te geven aan de Belastingdienst

Werkzaamheden tegen marktconforme prijzen
Verricht u werkzaamheden tegen marktconforme prijzen, dan geldt de Regeling dienstverlening aan huis. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw verdiensten op te geven bij uw inkomstenbelasting (IB).

NB: Check altijd even uw persoonlijke situatie bij de Belastingdienst dit kan ook via:

Informatie
Meer informatie over vrijwilligerswerk SWO, het Vrijwilligers Informatiepunt en de Vrijwilligersacademie voor cursussen vindt u op: www.swodrimmelen.nl/vrijwilligerswerk-en-educatie.

Vrijwilligersverzekering

Het is voor vrijwilligers van belang om goed verzekerd te zijn. Er kan tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk altijd iets gebeuren.
De gemeente Drimmelen heeft een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligersverzekering. Dit is een secundaire verzekering. U bent in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het verrichten van vrijwilligerswerk en het afsluiten van verzekeringen.

Wie vallen er onder de vrijwilligersverzekering?

Als verzekerden worden beschouwd: de vrijwilligers binnen de gemeente inclusief de maatschappelijke stagiaires. De vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Uitgesloten zijn de vrijwillige brandweer en de vrijwillige politie. Er is geen sprake van een leeftijdsgrens.

Wat wordt er verzekerd?

Zie daarvoor onderstaand verzekeringsoverzicht. Heeft u vragen over de dekking? Neemt u dan contact op met het cluster van Juridische Zaken van de gemeente Drimmelen. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 14 0162.

Bijzonderheden:
Voor alle schadeverzekeringen geldt dat bestaande verzekeringen van de vrijwilliger zelf zoals bijvoorbeeld de zorgverzekering en aansprakelijkheidsverzekering in de dekking voor gaan op de dekking van deze vrijwilligersverzekering (secundaire dekking).

Wat te doen bij schade?

In het geval van schade of een ongeval moet u een formulier invullen. Dat wordt u toegestuurd nadat u contact heeft gehad met de gemeente. Daarnaast zult u aanvullende informatie, zoals foto’s, facturen mee moeten sturen. Het cluster Juridische Zaken, telefoonnummer 14 0162 kan u hier bij helpen.