Waarderingssubsidie vrijwilligersorganisaties

De gemeente Drimmelen kent een groot aantal vrijwilligersorganisaties (verenigingen en stichtingen) in haar dorpen. Jaarlijks worden deze ondersteund met een waarderingssubsidie.

Deze subsidie wordt beschikbaar gesteld om bepaalde activiteiten te stimuleren. Hiervoor worden vaste bedragen beschikbaar gesteld.

De beleidsterreinen die voor een subsidie in aanmerking kunnen komen zijn:

  • Onderwijs
  • Cultuur, sport en recreatie
  • Sociale voorzieningen en maatschappelijke aangelegenheden
  • Volksgezondheid

De jaarlijkse bijdrage wordt getoetst aan beleidsregels en is afhankelijk van het soort organisatie.

U vraagt de subsidie een jaar van tevoren aan. De aanvraagtermijn voor het jaar 2024 sloot per 1 april 2023.

Het aanvraagformulier waarderingssubsidie vrijwilligersorganisaties gemeente Drimmelen 2025 met bijlagen moest voor 1 april 2024 retour verzonden zijn aan:

Gemeente Drimmelen
t.a.v. Afdeling Sociaal Domein
Postbus 19
4920 AA Made

Of per e-mail naar gemeente@drimmelen.nl t.a.v. de afdeling Sociaal Domein

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. van Loon
Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0162 of per e-mail: gemeente@drimmelen.nl t.a.v. mevrouw E. van Loon