Wat gebeurt er nog meer in gemeente Drimmelen en in de regio?

Voor en door inwoners

Er zijn binnen de gemeente Drimmelen twee energiecoöperaties opgericht: het Traais Energie Collectief (TEC) en Opgewekt Drimmelen. Een energiecoöperatie is een samenwerkingsverband van mensen die samen optrekken om energie in te kopen of mede-eigenaar te worden. Als inwoner kun je je aansluiten bij deze cooperatie. Lees hier meer over energiecoöperaties.

Zonnepark De Bergen

Het Traais Energie Collectief wil aan De Bergen een uniek zonnepark realiseren met 27.600 panelen. In combinatie met een windmolen langs de A16 en warmte uit de Mark zou hiermee het dorp energieneutraal kunnen worden. Lees meer op www.traaisenergiecollectief.nl

Drimmelens Energie Akkoord

Er komen windmolens langs de A16, waarvan er 8 op Drimmelens grondgebied (zie kaartje), namelijk in windpark Zonzeel en in windpark Klaverspoor.  De bouw start naar verwachting in 2021. Een kwart van de opbrengst van de windmolens gaat naar lokale projecten die zich richten op isolatiemaatregelen en zonnepanelen op daken. Dit doet de Stichting Energietransitie Drimmelen (STED) en staat in het Drimmelens Energie Akkoord.

Zie ook dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=WIqTx6vYRls
Vanaf 2021 wordt het ook mogelijk financieel te participeren in de windmolens langs te A16. Lees meer op www.energiea16.nl.

Verduurzaming Amerwarmtenet

De gemeente werkt met andere partijen in de omgeving samen aan de verduurzaming van het Amerwarmtenet. Zo willen tuinders in het glastuinbouwgebied Plukmade een (kleinschalige) biomassa-installatie waarmee ze in hun eigen warmte kunnen voorzien. En is Hydreco Geomec in Plukmade bezig met voorbereidingen voor geothermie. Geothermie, ofwel aardwarmte, is een duurzame energiebron. Er wordt gebruik gemaakt van warmte die van nature aanwezig is in de diepe ondergrond van de aarde. Aan Hydreco Geomec is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ‘opsporingsvergunning’ verleend.

Regionale Energie Strategie 2030

De gemeente Drimmelen werkt samen met 16 andere gemeenten in de regio West-Brabant aan de Regionale EnergieStrategie 2030 (RES). Dit is een plan waarin staat hoe we als regio de komende tijd duurzame energie en warmte gaan realiseren. Meer informatie is te lezen op de website https://energieregiowb.nl