Werk zoeken

Iedere burger is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen levensonderhoud. Er wordt van u verwacht dat u er alles aan doet om werk te vinden. Door allerlei omstandigheden kan het zijn dat dit niet lukt en u hierdoor geen inkomsten heeft.

Neem dan contact op met het Sociaal Loket via telefoonnummer 140162. Het is ook mogelijk dat u langs komt op het gemeentehuis voor informatie. U kunt hier ook terecht voor het stellen van uw vragen. Dit kan zonder afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 tot 12.30 uur. 

Werkmakelaar

Onze gemeente werkt met een werkmakelaar. Een werkmakelaar begeleidt een uitkeringsgerechtigde naar een (betaalde) baan.
Er zijn werkmakelaars voor verschillende groepen:

  • burgers met een korte afstand tot de arbeidsmarkt
  • vergunninghouders uit het buitenland die gelijkgesteld zijn met Nederlanders
  • burgers met een arbeidsbeperking

Ook kan een burger zich melden als hij geen uitkering ontvangt, omdat de partner voldoende inkomsten heeft, maar deze burger wil toetreden op de arbeidsmarkt of wil participeren (eventueel door vrijwilligerswerk).

Uitkering aanvragen

Heeft u (nog) geen werk dan komt u misschien in aanmerking voor de regeling Participatiewet, of een IOAW- of IOAZ-uitkering. U kunt zich hiervoor rechtstreeks melden bij de balie van het Sociaal loket in het gemeentehuis, Park 1 in Made.
Voor de overige inkomensregelingen (bijvoorbeeld WW) kunt u zich wenden tot het UWV Werkbedrijf  www.werk.nl.

Als werkzoekende, dus ook als u een uitkering bij de gemeente aanvraagt,  moet u zich inschrijven bij het UWV Werkbedrijf. Voor informatie kunt u terecht op www.werk.nl (inschrijven bij het Werkbedrijf).

UWV Werkbedrijf  verzorgt de digitale dienstverlening, bijvoorbeeld de e-registratie en de Werk@map. Met deze online hulpmiddelen krijgen de burgers de mogelijkheid om op eigen kracht werk te vinden. Gewoon vanuit huis, op ieder gewenst uur.

Vragen

Hebt u vragen? Neem dan contact op met een baliemedewerker van het Sociaal loket in het gemeentehuis in Made.
U kunt bij de balie zonder afspraak langs komen. U kunt hier terecht van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 tot 12.30 uur. U kunt onder kantoortijd ook bellen, telefoon 140162.