Werk zoeken

Iedere burger is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen levensonderhoud. Er wordt van u verwacht dat u er alles aan doet om werk te vinden. Door allerlei omstandigheden kan het zijn dat dit niet lukt en u hierdoor geen inkomsten heeft.

U kunt zich voor de regeling Participatiewet, of een IOAW- of IOAZ-uitkering rechtstreeks persoonlijk melden bij het gemeentehuis in Made. Voor de overige inkomensregelingen (bijvoorbeeld WW) kunt u zich wenden tot het UWV Werkbedrijf  www.werk.nl.

Als werkzoekende, dus ook als u een uitkering bij de gemeente aanvraagt,  moet u zich inschrijven bij het UWV Werkbedrijf. Voor informatie kunt u terecht op www.werk.nl (inschrijven bij het Werkbedrijf).

UWV Werkbedrijf  verzorgt de digitale dienstverlening, bijvoorbeeld de e-registratie en de Werk@map. Met deze online hulpmiddelen krijgen de burgers de mogelijkheid om op eigen kracht werk te vinden. Gewoon vanuit huis, op ieder gewenst uur.

Vragen

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de balie van de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning van het gemeentehuis in Made.
U kunt bij de balie zonder afspraak langs komen. U kunt hier terecht van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 tot 12.30 uur. U kunt onder kantoortijd ook bellen, telefoon 140162.

Via het Arbeidsmeldpunt Drimmelen kan een werkgever een vacature melden.

De gemeente Drimmelen, maar ook collega-gemeenten, beschikken over een bestand werkzoekenden.

Werkmakelaar

De werkmakelaar van de gemeente Drimmelen inventariseert graag de wensen van de werkgever met betrekking tot functie-eisen waaraan de kandidaat moet voldoen. Uit het bestand werkzoekenden selecteert de werkmakelaar een kandidaat die voldoet aan de door de werkgever gestelde functie-eisen. In een persoonlijk gesprek worden de kandidaten gepresenteerd aan de werkgever. Indien nodig kan de werkmakelaar een voorstel van regelingen opstellen, gezien de functie-eisen in relatie tot de kennis en vaardigheden van de kandidaat.

WSP MidZuid

De gemeente werkt succesvol samen met Werkgeversservicepunt (WSP MidZuid) www.midzuid.nl. De werkmakelaar en de adviseurs van WSP MidZuid zijn in de regio pro-actief werkzaam om werkgevers bij te staan hun vacatures op een goede wijze in te vullen.
De werkmakelaars, de heer J. van Hoof, mevrouw A. van Alphen en mevrouw I. Willemen, zijn te bereiken via telefoonnummer 14 0162.