Wethouder Harry Bakker

Wethouder Harry Bakker

H. Bakker
hbakker@drimmelen.nl
Lijst Harry Bakker
3e loco-burgemeester

Portefeuille

 • FinanciĆ«n
 • Dorpsgericht werken
 • Bedrijfsvoering en dienstverlening
 • Communicatie
 • Dierenwelzijn inclusief hondenbeleid
 • Cultuur en media
 • Publiekszaken
 • Archief
 • Sport, inclusief sportaccommodaties
 • Vrijwilligers
 • Project Toekomstvisie

Nevenfuncties, ambtshalve

 • Lid Algemeen Bestuur Stichting Inkoopbureau West-Brabant
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV Bank van Nederlandse Gemeenten
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Brabant Water NV
 • Lid GR Regionaal Archief Tilburg
 • Lid Algemeen Bestuur WAVA/MidZuid