Wethouder Harry Bakker

H. Bakker
hbakker@drimmelen.nl
Lijst Harry Bakker
2e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Financiën
 • Bedrijfsvoering en dienstverlening
 • Participatie
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Minimabeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Vluchtelingenwerk
 • Inburgering en statushouders
 • Inclusie
 • Ouderenwerk
 • Kleinschalig collectief vervoer
 • Afval
 • Riolering
 • Dorpsgericht werken
 • Cultuur en media
 • Archief
 • Sport
 • sportaccommodaties en buurthuizen
 • Zwembaden
 • Vrijwilligers
 • Dierenwelzijn
 • Omgevingswet (2e portefeuillehouder met wethouder Schuitmaker)
 • Zonnevelden (2e portefeuillehouder met wethouder Vissers

Nevenfuncties, ambtshalve

 • Lid Algemeen Bestuur Stichting Inkoopbureau West-Brabant
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV Bank van Nederlandse Gemeenten
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Brabant Water NV
 • Lid GR Regionaal Archief Tilburg
 • Lid Algemeen Bestuur WAVA/MidZuid
 • Regio-vertegenwoordiger West-Brabant, Vereniging Sport en gemeenten