Wethouder Jürgen Vissers

J.G.M. Vissers
e-mail: jvissers@drimmelen.nl
Groen Drimmelen (VP/D66)
3e locoburgemeester

Portefeuille

 • Duurzaamheid en klimaat
 • Energietransitie
 • Onderwijs
 • Jeugdzorg
 • Jeugd- en jongerenbeleid
 • Bibliotheken (inclusief taal/laaggeletterdheid)
 • Gezondheid
 • Openbare ruimte: blauwgroene buitenruimte (inclusief begraafplaatsen)
 • Water en klimaatadaptatie
 • Biodiversiteit
 • Natuurbeleid
 • Milieu
 • Erfgoed en monumenten
 • Sociaal-cultureel Dorpshart Made (2e portefeuillehouder met wethouder Simons)
 • Zonnevelden (samen met wethouder Bakker)

Nevenfuncties, ambtshalve

 • Lid Algemeen Bestuur GR GGD West-Brabant
 • Lid Dagelijks Bestuur GR GGD West-brabant
 • Lid Algemeen Bestuur GR Regionale Ambulancevoorziening Brabant MWN
 • Lid Dagelijks Bestuur GR Regionale Ambulancevoorziening Brabant MWN
 • Lid Algemeen Bestuur GR Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)
 • Lid Stuurgroep en plenair overleg Geweld in afhankelijksrelaties (GIA) inclusief Veiligheidshuis West-Brabant
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant
 • Lid Stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES2030) West-Brabant
 • Lid Programmaraad Amernet
 • Lid AB GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen
 • Lid Bestuur Centrum voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg
 • Lid Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) Passend Onderwijs Breda eo
 • Lid Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) Passend Onderwijs Roosendaal eo