Wethouder Jürgen Vissers

Wethouder Jürgen Vissers

J.G.M. Vissers
e-mail: jvissers@drimmelen.nl
Groen Drimmelen (VP/D66)
4e locoburgemeester

Portefeuille

 • Duurzaamheid en klimaat
 • Energietransitie
 • Milieu
 • Afval
 • Biodiversiteit
 • Natuurbeleid
 • Onderwijs inclusief Dongemond College
 • Jeugdzorg
 • Jeugd- en jongerenbeleid
 • Bibliotheken/taal en laaggeletterdheid
 • Gezondheidszorg
 • Minimabeleid inclusief schuldhulpverlening
 • Vluchtelingen(werk) en inburgering statushouders

Nevenfuncties, ambtshalve

 • Lid Algemeen Bestuur GR GGD West-Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur GR Regionale Ambulancevoorziening Brabant MWN
 • Lid Algemeen Bestuur GR Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)
 • Lid Stuurgroep Veilig Thuis West-Brabant
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur GR Nationaal Park de Biesbosch
 • Lid Stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES2030) West-Brabant
 • Lid Programmaraad Amernet
 • Lid AB GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen
 • Lid Bestuur Centrum voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg
 • Lid Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) Passend Onderwijs Breda eo