Wethouder Lieke Schuitmaker

Lieke Schuitmaker
e-mail: lschuitmaker@drimmelen.nl
VVD
2e loco-burgemeester

Portefeuille 

  • Economische Zaken
  • Recreatie en toerisme
  • Havens
  • Biesbosch
  • NL Delta
  • Erfgoed, inclusief monumenten
  • Participatie (wet)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Ouderenwerk
  • Accommodaties en buurthuizen, niet zijnde sportaccommodaties