Wethouder Lieke Schuitmaker

Wethouder Lieke Schuitmaker

Lieke Schuitmaker
e-mail: lschuitmaker@drimmelen.nl
VVD
1e loco-burgemeester

Portefeuille 

 • Economische Zaken, landbouw
 • Recreatie en toerisme
 • Biesbosch, NL Delta
 • Havens
 • Openbare ruimte: verkeer, wegen en vervoer
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Bouwen
 • Wonen
 • Grondzaken
 • Omgevingswet (samen met wethouder Bakker)
 • Arbeidsmigranten
 • Sociaal-cultureel Dorpshart Made (samen met wethouder Vissers)

Nevenfuncties, ambtshalve

 • Vicevoorzitter gemeenschappelijke regeling¬†WAVA/Mid-Zuid
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken/Vrijetijdseconomie en Arbeidsmarkt Regio West Brabant
 • Lid stuurgroep Zuiderwaterlinie
 • Lid van de adviescommissie van het Onderzoek & Ontwikkelfonds van de Regio West-Brabant
 • Lid algemeen bestuur Vereniging Brabantse Gemeenten (aspirant)
 • Bestuurlijk trekker duurzaam varen in de Biesbosch