Wethouder Lieke Schuitmaker

Wethouder Lieke Schuitmaker

Lieke Schuitmaker
e-mail: lschuitmaker@drimmelen.nl
VVD
2e loco-burgemeester

Portefeuille 

 • Economische Zaken
 • Recreatie en toerisme
 • Havens
 • Biesbosch
 • NL Delta
 • Erfgoed, inclusief monumenten
 • Participatie (wet)
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Ouderenwerk
 • Accommodaties en buurthuizen, niet zijnde sportaccommodaties

Nevenfuncties, ambtshalve

 • Lid dagelijks bestuur en Algemeen Bestuur GR WAVA/Mid-Zuid
 • Lid R.E.A.P.
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken/Vrijetijdseconomie en Arbeidsmarkt Regio West Brabant
 • Lid stuurgroep Zuiderwaterlinie
 • Lid van de adviescommissie van het Onderzoek & Ontwikkelfonds van de Regio West-Brabant
 • Lid algemeen bestuur Vereniging Brabantse Gemeenten (beoogd)