Wethouder Tim Simons

T.C.N. Simons
e-mail: tsimons@drimmelen.nl
VVD
1e locoburgemeester

Portefeuille 

 • Economische Zaken, landbouw
 • Recreatie en toerisme
 • Biesbosch, NL Delta
 • Havens
 • Openbare ruimte: verkeer, wegen en vervoer
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Bouwen
 • Wonen
 • Grondzaken
 • Omgevingswet (samen met wethouder Bakker)
 • Arbeidsmigranten
 • Sociaal-cultureel Dorpshart Made (samen met wethouder Vissers)

Nevenfuncties, ambtshalve

 • Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur GR WAVA/Mid-Zuid
 • Lid R.E.A.P.
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Economsiche Zaken/Vrijetijdseconomie en Arbeidsmarkt Regio West-Brabant
 • Lid Stuurgroep Zuiderwaterlinie
 • Lid van de adviescommissie van het Onderzoek & Ontwikkelfonds van de Regio West-Brabant
 • Lid bestuurlijk overleg Biesbosch