Willibrordusterrein

De gemeente is een plan aan het maken voor de bouw van woningen op het terrein van de voormalige Willibrordusschool in Lage Zwaluwe. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit plan.

Het Willibrordusterrein was een tijdlang in beeld als plek voor tijdelijke woningen. De gemeenteraad heeft inmiddels besloten dat hier geen tijdelijke, maar permanente woningbouw moet komen voor met name starters en senioren. Daarom heeft de gemeente een voorlopig plan op laten stellen voor 24 woningen. Het gaat om 6 dure (levensloopbestendige) patiowoningen, 8 goedkope (starters)woningen en 10 betaalbare (rug-rug) woningen. Het plan houdt ook rekening met een nieuwe vestiging van een huisartspraktijk/apotheek.

In juli 2022 organiseerde de gemeente een informatieavond hierover in de Brasserie ’t Appeltje, in Lage Zwaluwe. Op deze avond werd het voorlopig plan gepresenteerd. Hieronder staat de presentatie die deze avond is gebruikt om de aanwezigen in te lichten.

Meer informatie 

Als er nieuwe informatie over dit project beschikbaar is, zullen wij dit op deze pagina melden.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u e-mailen via: pleijten@drimmelen.nl