Woningbouw Verlengde Elsakker

Al enige tijd is er de wens om woningbouw te realiseren in Wagenberg op de gronden achter de Wagenstraat, Akkerstraat en in het verlengde van Elsakker. De Ontwikkelcombinatie Verlengde Elsakker presenteerde in 2018 hun woningbouwplan aan omwonenden en geïnteresseerden. Inmiddels is het schetsplan aangepast voor de ontwikkeling van 88 woningen. Hiervoor is nu een ontwerp bestemmingsplan gemaakt.

Ontwerp bestemmingsplan

Vanaf 24 december 2021 ligt het voorontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage (t/m 3 februari 2022). U kunt het plan inzien op het gemeentehuis of op www.ruimtelijkeplannen.nl met het identificatienummer NL.IMRO.1719.3bp18verlelsakker-on01.

Indienen zienswijze

Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen, gedurende de termijn van de terinzagelegging, schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen.

Het postadres voor het indienen van schriftelijke zienswijzen is: Postbus 19, 4920 AA Made.

Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar mevrouw N. Stremme-van Pelt, telefonisch te bereiken onder nummer 140162.

Website initiatiefnemers voor meer informatie

Verdere informatie vindt u op de projectwebsite www.verlengde-elsakker.nl, door hier vrijblijvend een account aan te maken. Deze website is door de initiatiefnemers opgericht om informatie over de voortgang te delen. Later kunt u zich hier ook inschrijven als u interesse heeft om een woning in het plan te kopen.

Contactpersoon gemeente

Heeft u vragen over de procedure? Dan kunt u deze mailen naar Noortje Stremme via: nstremme@drimmelen.nl.