Woningbouw Verlengde Elsakker

De gemeenteraad van Drimmelen is akkoord gegaan met de bouw van maximaal 88 woningen in Wagenberg. Het Verlengde Elsakker bevat woningen voor diverse doelgroepen. ‘De gemeente heeft de ambitie om 200 huizen per jaar te bouwen en hiermee wordt, voortbouwend op het werk van het vorige college, voortvarend van start gegaan.

De ontwikkelaars bouwen hier voor jongeren, stellen die gaan samenwonen, senioren die door kunnen stromen en gezinnen die groter gaan wonen,’ verklaart wethouder Lieke Schuitmaker, die ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in haar portefeuille heeft.

Extra woningen versterken leefbaarheid Wagenberg

De nieuwe, duurzame, woonbuurt komt te liggen aan de oostzijde van Wagenberg en krijgt een mix van goedkope huur- en koopappartementen en goedkope en duurdere huur- en koopwoningen.
Schuitmaker is blij met het akkoord van de raad op het bestemmingsplan: ‘Naast de woonruimte, waar zoveel behoefte aan is in het dorp, betekent dit ook veel voor de levendigheid en leefbaarheid van Wagenberg. De bewoners van de nieuwe wijk kunnen er naar de winkels, de school, de horeca en deelnemen aan het verenigingsleven’.

Dura Vermeer is de partij die de woningen realiseert en verkoopt. Op https://www.elzenpark-wagenberg.nl/ vindt u onder andere informatie over de woningen, verkoopprocedure, contactgegevens.