Woningbouw Verlengde Elsakker

Het plangebied Verlengde Elsakker in Wagenberg wordt omsloten door Van Schendelstraat – Wagenstraat - Akkerstraat - terrein voetbalverenging VCW en Elsakker. Deze locatie is in beeld voor de realisatie van woningen.

Wat u moet weten

 • Op 29 september 2022 heeft de gemeenteraad van Drimmelen het bestemmingsplan “Verlengde Elsakker” vastgesteld.
 • Het bestemmingsplan maakt de realisatie van maximaal 88 woningen mogelijk. De woningen zijn bedoeld voor diverse doelgroepen en zullen in verschillende prijsklassen worden gebouwd.
 • Het plan voorziet in verschillende type woningen, aaneengebouwd, twee-onder-een-kap, geschakeld of rug-aan-rug en in appartementen.
 • Het woongebied is te bereiken via de bestaande Elsakker en via een te realiseren volwaardige ontsluiting op de Wagenstraat.
 • Betrokken ontwikkelaar bij dit project is Dura Vermeer, projectnaam Elzenpark Wagenberg.
 • Gericht tegen het besluit tot vaststelling bestemmingsplan “Verlengde Elsakker is beroep aangetekend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • Het bestemmingsplan is daarom nog niet onherroepelijk van kracht.
 • De gemeente en Dura Vermeer zijn in afwachting van behandeling van het beroep door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • Het is nog niet bekend wanneer de Afdeling het beroep tegen het bestemmingsplan zal gaan behandelen.
Herzien stedenbouwkundig plan Verlengde Elsakker - Wagenberg. Mocht u informatie over deze afbeelding willen hebben dan kunt u contact opnemen met Noortje Stremme, telefoonnummer 140162
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Aan bovenstaande impressie kunnen geen rechten worden ontleend.

Waarom we dit doen

Het plan draagt bij aan de woningbehoefte in en woningbouwambities van de gemeente Drimmelen.

Planning

 • September 2022: Vaststelling bestemmingsplan Verlengde Elsakker
 • November 2022:  Einde beroepstermijn Raad van State
 • 2024: Behandeling beroep

Met wie we samenwerken

Dura Vermeer is de partij die de woningen realiseert en verkoopt. Op https://www.elzenpark-wagenberg.nl/ vindt u onder andere de stand van zaken, informatie over de woningen, verkoopprocedure en contactgegevens.

Contact gemeente

Marja Lambregts, projectleider ruimtelijke projecten
Afdeling Grondgebied
Telefoonnummer 14 0162 (zonder kengetal)
E-mail: gemeente@drimmelen.nl