Woo-verzoek indienen

De Wet open overheid (Woo) vervangt de Wet openbaar bestuur (Wob). De Wet open overheid zorgt ervoor dat meer overheidsinformatie openbaar is en dus toegankelijk voor de inwoner. Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar? Dan kunt u een verzoek indienen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie.

Mocht u op zoek zijn naar informatie stel dan gerust een vraag aan de Woo-contactfunctionaris van de gemeente Drimmelen via woo@drimmelen.nl. U kunt ook vragen naar de Woo-contactfunctionaris via ons centrale telefoonnumer: 14 0162

Wilt u een Woo-verzoek indienen om informatie die nog niet openbaar is op te vragen, dien dan uw verzoek in via het digitale formulier. Stel uw vraag zo specifiek mogelijk, dan kunnen wij u zo goed mogelijk helpen.

Een Woo-verzoek kunt u eventueel ook schriftelijk indienen.
Stuur uw brief naar:

Gemeente Drimmelen
Postbus 19
4920 AA  MADE

Er zijn geen kosten verbonden aan Woo-verzoeken.

Binnen 4 weken na ontvangst van een Woo-verzoek, krijgt u een reactie van ons.