Woo-verzoek indienen

De Wet open overheid (Woo) vervangt de Wet openbaar bestuur (Wob). De Wet open overheid zorgt ervoor dat meer overheidsinformatie openbaar is en dus toegankelijk voor de inwoner. U kunt hierop een beroep doen en ons om gemeentelijke informatie, die in documenten is vastgelegd en niet al openbare informatie is, verzoeken.

Mocht u op zoek zijn naar informatie stel dan gerust een vraag aan de Woo-contactfunctionaris van de gemeente Drimmelen via gemeente@drimmelen.nl. U kunt ook vragen naar de Woo-contactfunctionaris via ons centrale telefoonnumer: 14 0162

Wilt u een Woo-verzoek indienen om informatie die nog niet openbaar is op te vragen, dien dan uw verzoek in via het digitale formulier. Stel uw vraag zo specifiek mogelijk, dan kunnen wij u zo goed mogelijk helpen.

Een Woo-verzoek kunt u eventueel ook schriftelijk indienen.
Stuur uw brief naar:

Gemeente Drimmelen
Postbus 19
4920 AA  MADE

Er zijn geen kosten verbonden aan Woo-verzoeken.

Binnen 4 weken na ontvangst van een Woo-verzoek, krijgt u een reactie van ons.