Zonnevelden

Zonnevelden in de gemeente Drimmelen

Op 28 februari 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen het Beleidskader grootschalige zonnevelden d.d. 13 september 2018 gewijzigd en vastgesteld.

Lees hieronder het gewijzigde beleidskader.

pdf Beleidskader grootschalige zonnevelden gemeente Drimmelen - 28 februari 2019 (PDF, 1015.78 KB)

Lees hieronder het nieuwsbericht over de uitspraak van de rechtbank over de vergunningen voor zonnevelden/zonneparken in onze gemeente (oktober 2020):

Integrale uitdaging: energietransitie

De gemeenteraad benadrukte dat de inwoners zelf regie willen houden op de manier waarop hun dorp energieneutraal wordt. Een energieneutraal Drimmelen kan op vele manieren worden gerealiseerd. En een combinatie van energieopwekking vanuit verschillende duurzame bronnen ligt voor de hand. De gemeente neemt de ruimte om samen met inwoners en mensen die zich betrokken voelen aan de slag te gaan met de integrale uitdaging van de energietransitie. Voor 1 januari 2021 moet nieuw beleid worden uitgewerkt.

Doen!

Uiteraard blijft het niet alleen bij plannen maken. We gaan verder aan de slag met de diverse initiatieven en regelingen die er in Drimmelen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de duurzaamheidslening en het advies van het regionaal energie loket waarmee woningeigenaren de eigen woning kunnen verduurzamen. Ook bij het Traais Energie Collectief (TEC) en bewonersinitiatieven in de verschillende dorpen barst het van de energie. Het project windmolens A16 ligt op koers. En samen werken we aan de regionale energiestrategie (RES).

Contact

Heeft u vragen of een idee? Stuur dan een bericht maar gemeente@drimmelen.nl met als onderwerp 'Energietransitie'.