Aankondiging Inmeten bebouwing

5 mrt 2024
Binnenkort gaat het landmeetkundig bedrijf Stantec B.V. namens de gemeente Drimmelen nieuwe en verbouwde panden aan de buitenkant inmeten.

Acutele adresgegevens en kaarten

Wij zijn als gemeente verplicht om adresgegevens en kaarten actueel te houden. Een aantal nieuwe panden of verbouwde panden staat nog niet goed op de kaart. Daarom doen we in de maart en april een ronde om deze panden in te meten.

Meetwerkzaamheden

Het bedrijf Stantec heeft van de gemeente Drimmelen opdracht gekregen om de meetwerkzaamheden uit te voeren. Hiervoor is het meestal nodig dat uw perceel wordt betreden. De medewerkers van Stantec hoeven in géén geval ín uw woning/pand te zijn. Het gaat om de buitenkant van panden. Ze kunnen zich legitimeren als medewerkers van Stantec.

Verplichte gegevens

Iedere gemeente is verplicht gegevens bij te houden voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Meer informatie

Op deze websites vindt u meer informatie: https://bagviewer.kadaster.nl/ https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/basisregistraties/

Vragen

Hebt u vragen? Stuur een e-mailbericht naar bagbeheerder@drimmelen.nl of bel naar de gemeente, telefoonnummer 140162.