Aanslag gemeentebelastingen via SVHW

3 jan 2024
In de tweede helft van februari 2024 ontvangt u de aanslag gemeentebelastingen in uw brievenbus van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW). SVHW is de nieuwe partner die namens de gemeente de gemeentebelastingen gaat heffen en innen. De organisatie hanteert hiervoor de tarieven die de gemeenteraad heeft vastgesteld in de raadsvergadering van 14 december 2023.

Aanslagbiljet

Voor inwoners van de gemeente Drimmelen gaat het om onroerende zaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing die op het aanslagbiljet kunnen staan. Voor ondernemers kan het daarnaast ook gaan om toeristenbelasting en de bijdrage voor de Bedrijveninvesteringszone Made.
Heeft u vragen of twijfels over de hoogte van uw pand dan vindt u meer informatie op www.svhw.nl.
SVHW behandelt ook de bezwaar- en beroepschriften en beantwoordt ook verdere vragen van
inwoners en bedrijven.

SVHW

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) is een gemeenschappelijke regeling voor de lokale belastingen voor 13 gemeenten en een waterschap.
SVHW werkt zonder winstoogmerk. Door de schaal kan het de taken efficiënt uitvoeren, waardoor de kosten voor het heffen en innen van belastingen laag blijven.

Opnieuw machtiging automatische incasso afgeven

Als u de gemeentebelastingen op dit moment met automatische incasso betaalt, moet u hiervoor
opnieuw een machtiging afgeven aan SVHW. De lopende machtiging voor incasso kan namelijk niet
worden overgedragen. Machtigen kan straks via de website van SVHW. Als u nog niet betaalt met
automatische incasso dan kunt u hier in februari SVHW voor machtigen.

Lopende bezwaren

De laatste jaren werkte de gemeente samen met het bedrijf TOG Nederland voor de
gemeentebelastingen. Belastingzaken van 2023 of eerder die nog niet zijn afgerond, handelt TOG
Nederland af voor de gemeente.