Actieplan biodiversiteit: “Gezamenlijke missie voor een groenere gemeente”

25 mrt 2024
Wilde bloemen naast fietspad - illustratie biodiversiteit
“Het in stand houden van plant- en diersoorten is van belang voor een vitale natuur en een gezonde samenleving,” stelt wethouder Jürgen Vissers. “Daarom ben ik blij dat we de komende 2 jaar samen met onze groenpartners én onze inwoners de handen uit de mouwen steken met het Actieplan Biodiversiteit.” Het actieplan werd deze week vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

16 acties
De gemeente werkt met dit actieplan samen met de Madese Natuurvrienden, Kiemkracht Drimmelen, ZLTO Amerstreek, Stichting DeAmerkantOp, Stichting Bei, Agrarische Natuurvereniging Drimmelen & Moerdijk e.o. Deze partners brachten samen met de gemeente diverse leerpunten en ideeën van vorige actieplannen in kaart met de conclusie: ‘minder beleid en meer actie’. Sommige van de 16 acties starten dit voorjaar al. “We hebben hier een gezamenlijke missie voor een groenere gemeente,” concludeert wethouder duurzaamheid Jürgen Vissers.

NK-tegelwippen
Een van de doelen is het creëren van bewustwording onder de inwoners, onder meer door ze te betrekken bij de acties. Bijvoorbeeld met een workshop nestkasten en insectenhotels maken, de uitgifte van fruitbomen en het stimuleren van geveltuinen met geveltuinpakketten (2025).
Om die reden doet Drimmelen ook dit jaar weer mee aan het NK-tegelwippen. Tegels vervangen door groen zorgt namelijk voor meer verkoeling, minder wateroverlast en een betere leefomgeving voor vogels en insecten. Door deze week te starten met een plantenactie voegt het college meteen de daad bij het woord. Inwoners kunnen als volgt meedoen: in ruil voor gewipte tegels uit hun tuin krijgen ze een gratis plantenpakket.

Geboorteboom
Daarnaast krijgt iedere nieuwgeboren inwoner een geboorteboom of -struik als symbool voor een nieuw begin. “Hiermee onderstrepen we het belang van een groene omgeving voor kinderen,” stelt wethouder Vissers. “En wat is er nou leuker dan met je kind te zien hoe het boompje uitgroeit tot een echte boom.” Het thema educatie komt ook terug in het aanbieden van de Tuinklimaatcoach, die samen met de geïnteresseerde inwoner en de groenpartners Kiemkracht Drimmelen en Madese natuurvrienden gratis advies geeft om de biodiversiteit in de eigen tuin te bevorderen.

Zichtbaar
De resultaten van het actieplan zijn straks op meer plekken terug te zien in de gemeente: rotondes krijgen een groenere inrichting die bijdraagt aan de biodiversiteit in de dorpen en boeren worden uitgenodigd hun landbouwgrond om te vormen naar kruidenrijke grasland vol van biodiversiteit. Jürgen Vissers. “Met de input en de hulp van onze groenpartners hebben we een actieplan met meetbare en concrete resultaten. Ons uitgangspunt is een groene omgeving die gunstig is voor zowel mens als dier.”