Afval: intensievere samenwerking tussen gemeenten in de regio

22 jun 2023
De gemeenten Altena, Alphen-Chaam, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk en Oosterhout gaan intensiever samenwerken op het gebied van afval. Zo kunnen zij kennis bundelen en samen bijdragen aan de VANG-doelstellingen en een circulaire economie.

Het kabinet wil in 2030 nog maar de helft van de huidige grondstoffen gebruiken. In 2050 moet er een volledig circulaire economie zijn. Gemeenten staan voor dezelfde opgave: bijdragen aan de VANGdoelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) en een circulaire economie. De VANG-doelstellingen zijn gericht op het verminderen van de hoeveelheid restafval van huishoudens en het scheiden van zoveel mogelijk recyclebare grondstoffen. In een circulaire economie gaat iedereen efficiënter en zorgvuldiger om met grondstoffen, materialen en producten. Hierdoor daalt de afhankelijkheid van de winning en productie van nieuwe grondstoffen en materialen.

Kennis bundelen

Binnen deze opgave hebben gemeenten te maken met een aantal uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan complexe afval- en grondstromen, technologische ontwikkelingen, marktontwikkelingen en regionale verwerkers en inzamelaars. Om hier goed op in te kunnen spelen, is het belangrijk om de kennis te bundelen en samen te werken. De gemeenten in de regio gaan intensiever samenwerken op het gebied van afval. Het gaat daarbij niet alleen om de afvalinzameling, maar ook om afvalverwerking en sorteren, circulair ondernemerschap, inkoop, automatisering en voorlichting en handhaving.

Expeditieleider

De gemeenten gaan samen een ‘expeditieleider’ aanstellen. Dit is iemand die de regionale
samenwerking verder gaat brengen. De expeditieleider gaat aan de slag met het uitwerkingen van een werkwijze om actuele innovaties, beleidsontwikkelingen en wetgeving met elkaar te delen. Daarnaast gaat de expeditieleider bouwen aan een regionaal circulair netwerk van overheden,
onderwijsinstellingen, ondernemers en inwoners. De communicatie over afvalpreventie gaan de
gemeenten ook meer gezamenlijk oppakken.