Afweging gemaakt: Jachthaven Crezée beste optie opvang Oekraïense vluchtelingen

7 nov 2022
Het college legt de locatie Crezée in de buitenhaven van Lage Zwaluwe voor aan de gemeenteraad als voorkeurslocatie voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Het college beschouwt dit als maatschappelijk gezien de beste en technisch haalbaar de enige plek voor de termijn waarbinnen de opvang van start moet gaan. Vanaf half november moet de aanlegplaats geschikt zijn. De raad bespreekt het voorstel op dinsdag 8 november in een extra raadsvergadering.

Opties door omwonenden aangedragen

Het is bekend dat er in Nederland te weinig locaties zijn om vluchtelingen direct op te vangen. Dit
leidde tot een crisissituatie waarbij gemeentes in het hele land worden gevraagd om te voorzien in
tijdelijke oplossingen voor de opvang van vluchtelingen. De veiligheidsregio coördineert de opvang en doet een dringend beroep op Drimmelen voor het voor vierenhalve maand opvangen van Oekraïense vluchtelingen op een riviercruiseschip. Het college nam op 18 oktober een principebesluit om bij te dragen aan de opvang. Primair werd hiervoor de gemeentelijke damwand in de buitenhaven van Lage Zwaluwe aangewezen, mede vanwege de voorzieningen die aanwezig zijn in dit dorp.

Andere opties onderzocht

In de gesprekken met de omgeving droegen omwonenden andere aanlegopties aan. Het college heeft gehoor gegeven aan de oproep om deze te onderzoeken. Dit onderzoek spitste zich uiteindelijk toe op een locatie aan de Amer in Drimmelen, waar nu geen aanlegvoorzieningen zijn, en de overkant van de damwand in de buitenhaven, onderdeel van Jachthaven Crezée, waar nu plezierjachten liggen.
Na overleg met Rijkswaterstaat, betrokken bewoners en ondernemers blijkt dat het mogelijk is om
aanmeervoorzieningen te treffen aan de Amer in Drimmelen voor het schip. Praktisch gezien kleven er nogal wat nadelen aan deze variant en het is zeer de vraag of deze oplossing tijdig realiseerbaar is.

Voorzieningen

Met de eigenaar van Jachthaven Crezée is inmiddels een principeakkoord bereikt over het aanleggen van het schip. De (civiel)technische voorzieningen die moeten worden getroffen zijn minder ingrijpend dan de oorspronkelijke optie aan de damwand en kunnen tijdig zijn gerealiseerd. De bewoners van de Ameroever merken veel minder van de opvang dan op de oorspronkelijke plek en over verkeer en bevoorrading zijn afspraken te maken voor zover dat nodig is. Lage Zwaluwe telt 4200 inwoners en heeft voorzieningen zoals een school, zorgvoorzieningen en (sport)verenigingen. Hoewel het schip op deze plek wat verder van woningen af ligt, bied je vluchtelingen wel een plek die hoort bij het dorp, is de gedachte van het college. Het college stelt de raad om deze redenen voor gedurende de winter de Oekraïense vluchtelingen hier op te vangen.